Sotsiaaldemokraadid küsivad rahandusministrilt varamaksude kohta

digiMaksud

Sotsiaaldemokraadid ootavad rahandusminister Keit Pentus-Rosimannust riigikokku ette vastama küsimustele, mis puudutavad varamaksude kehtestamist, millest rääkis hiljuti ka peaministri majandusnõunik.

„Eesti nagu paljude teiste maailma riikide jaoks on lähikümnendite suureks väljakutseks tervishoiu ja sotsiaalkaitse jätkusuutliku rahastamise tagamine olukorras, kus rahvastik vananeb. Tõsised väljakutsed on seotud ka hariduse ja infrastruktuuriga. Samas inimeste ootused avalikele teenustele üha kasvavad. Eesti üldine maksukoormus on aga madalam kui Põhjamaades, mis on meile teenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi osas kindlasti eeskujuks,“ ütles arupärimise üle andnud Raimond Kaljulaid.

Eestile on soovitatud varamaksude kehtestamist kui üht riigi tulude kasvatamise võimalust. Varamaksude osakaalu suurendamist peab näiteks mõistlikuks OECD ning viimastel nädalatel on varamaksudele kui võimalikule täiendava maksutulu allikale viidanud peaminister Kaja Kallase majandusnõunik Ardo Hansson, ettevõtja Viljar Arakas ja majandusanalüütik Mihkel Nestor, lisas Kaljulaid.

Tema sõnul on varamaksude puhul oluline, et nende kehtestamisele eelneks väga põhjalik parlamentaarne debatt ning ka arutelu ühiskonnas.

“On selge, et varamaksudega kaasnevad nii võimalused kui ka ohud. Jah, ühelt poolt saab näiteks luksusautosid või kallist kinnisvara maksustades teenida riigile lisatulu ja parandada sel teel oluliste avalike teenuste kättesaadavust ning vähendada ebavõrdsust. Teisalt aga tuleb hoolikalt vaadata, et maksumuudatused oleksid õiglased ega looks uut ebaõiglust. Praegune valitsus ei kavatse makse muuta, mis kriisi ajal olekski see vale, kuid tulevikus ei ole maksureformidest pääsu,” ütles Kaljulaid.

Nii paluvad sotsiaaldemokraadid, et Pentus-Rosimannus selgitaks parlamendile, kas rahandusministeerium on erinevate varamaksude, näiteks kinnisvaramaksu või automaksu kehtestamist analüüsinud.

Samuti soovivad sotsiaaldemokraadid saada ülevaadet maa korralisest hindamisest. “Millal toimub maa korraline hindamine ja mil määral võivad siis muutuda maaomanike kohustused, mis puudutavad maamaksu,“ pärivad sotsiaaldemokraadid rahandusministrilt.