Sotsiaaldemokraadid: lasteaiaõpetajate palga vähenemine tuleb ära hoida

PiretPalgad

Sotsiaaldemokraadid soovivad ära hoida lasteaiaõpetajate palkade vähenemise. Paljud omavalitsused kaaluvad raskes majanduslikus seisus loobuda riigiga sõlmitud lasteaiaõpetajate palgakokkuleppest, mis tooks kaasa lasteaiaõpetajate palkade languse.

Praegu kehtib Eestis süsteem, kus riik toetab rahaliselt lasteaiaõpetajate töötasude maksmist nõudmisel, et need moodustaks 90% kooliõpetaja miinimumpalgast. Kuna järgmisel aastal tõusevad õpetajate palgad 24%, kuid riiklik lasteaiaõpetaja palgatoetus ei suurene, käib kriisiolukorras selline töötasude tõstmine omavalitsustele üle jõu.

“Selles kriisis ei tohi mitte ühegi inimese palk väheneda. Vastupidi. Lahendus kallimaks läinud hindadele on palkade kiire tõus just nagu see toimub suuremas osas riigisektoris. Õpetajad vajavad töökindlust ja see tuleb neile tagada,” sõnas erakonna esimees Lauri Läänemets.

Võru linnapea, sotsiaaldemokraatide aseesimees Anti Allas lisas, et vajalikku kooliõpetajate palgatõusu tehes on õpetajad lasteaedades ja huvikoolides riigi poolt täiesti ära unustatud. Tema sõnul ei ole enamikul omavalitsustest kaugeltki piisavaid vahendeid oma palgal olevate õpetajate palgatõusuks riigiga võrdses määras, mida nad kindlasti vääriksid.

Sotsiaaldemokraadid tõstatavad probleemi valitsuses ning ootavad haridus- ja teadusminister Tõnis Lukase ettepanekuid probleemi lahendamiseks. “Kooliõpetajate kõrval on olemas ka lasteaiaõpetajad, laiemalt aga kõik noorsootöötajad ning huvihariduse õpetajad, keda me ei tohi ära unustada,” rõhutas erakonna esimees Läänemets.

Riigipoolne lasteaiaõpetajate palgatoetus on püsinud alates 2018. aastast muutumatuna 15 miljonit eurot aastas, tarvis oleks leida täiendavalt minimaalselt 15 miljonit eurot, et riigipoolne lasteaiatoetus oleks kokku vähemalt 30 miljonit eurot. Ka sellisel juhul jääks enamus palgatõusust omavalitsuste kanda.