Sotsiaaldemokraadid Liina Kersnale: laste vaktsineerimise ebaõiglane korraldus süvendab hariduslikku ebavõrdsust

digiVaktsineerimine

Haridus- ja teadusminister Liina Kersnal tuleb sotsiaaldemokraatide nõudmisel selgitada, kuidas kavatseb valitsus tõsta koolinoorte vaktsineerimise tempot ja tagada, et linna- ja maalaste erinev vaktsiinidega hõlmatus ei süvendaks veelgi hariduslikku ebavõrdsust.

„Vähem kui kuu enne uue kooliaasta algust valitseb õpetajate, lastevanemate ja õpilaste seas mure ja teadmatus – kas õppetöö saab olema tavapärane või toimub see taas distantsilt. Riigil puudub ülevaade õpetajate vaktsineerimisest ja seda ei ole ka omavalitsustel. Küll aga on olemas info vaktsineeritute vanuse osas – kõigest 24 protsenti 12-15 aastastest ja ligi 41 protsenti 16-17 aastastest noortest on saanud vähemalt ühe doosi,“ märkis riigikogu kultuurikomisjoni kuuluv Eduard Odinets.

Sotsiaaldemokraadid toovad Kersnale saadetud kirjalikus küsimuses välja selle, et maakonniti on pilt väga erinev. Kui näiteks 46 protsenti Harjumaa 16-17-aastastest noortest on kaitstud vähemalt ühe doosiga, siis Tartumaal on see näitaja 61 protsendi, Valgamaal aga 27 protsendi ja Ida-Virumaal kõigest 17 protsendi juures. „Laste regionaalselt ebaühtlane vaktsineerimine toob suure tõenäosusega kaasa haridusliku ebavõrdsuse süvenemise. Vägagi võimalik, et Tallinna ja Tartu koolid jäävad sügisel avatuks, aga paljud maalapsed peavad minema distantsõppele,“ ütles Odinets. Lisaks ei taga tervelt kolmandiku koolide ventilatsioon turvalist õppimist.

Odinets küsib koos Jaak Juske ja Heljo Pikhofiga Kersnalt, mida on haridus- ja teadusministeerium ette võtnud, et suurendada vaktsineerimise hõlmatust laste ja noorte seas? „Miks ei ole korraldatud tsentraliseeritult kooliperede vaktsineerimist? Milliseid samme on astutud, et väheneks laste regionaalselt ebavõrdne vaktsineerimine?,“ pärivad sotsiaaldemokraatidest saadikud.

Ministril tuleb anda ülevaade ka koolide ventilatsioonisüsteemide uuendamisest ja tutvustada ministeeriumi soovitusi või nõudeid, mis puudutavad koolide avamist või suletuna hoidmist alates 1. septembrist.