Sotsiaaldemokraadid nõuavad õpetajatele kokkulepitud palgatõusu

digiHaridus

Sotsiaaldemokraadid andsid täna riigikogule üle eelnõu, mis teeb valitsusele ülesandeks tõsta 2023. aasta septembriks üldhariduskoolide õpetajate keskmine palk 120 protsendini riigi keskmisest palgast.

„Aastaid tagasi seatud riiklik eesmärk, et õpetaja palk peab jõudma 120 protsendini riigi keskmisest, pidi olema saavutatud 2021. aastaks. Vahepeal oli õpetajate palk aga üldse külmutatud. Tänane valitsus on küll leidnud palgatõusuks raha, kuid selle sihi täitmist on haridus- ja teadusministeerium lubanud alles 2025. aastaks. Samal ajal liigub riigi keskmine palk hoogsas tempos eest ära ja kiire inflatsioon sööb ära ka vähese palgalisa,“  ütles riigikogu kultuurikomisjoni liige Jaak Juske.

Kuigi sõnades rõhutavad kõik poliitilised jõud õpetaja töö olulisust, ei ole viimased kaks valitsust pingutanud selle nimel, et täituks “Elukestva õppe strateegias” kirjas olev ühiskondlik kokkulepe, lisas Juske. „Väärikas töötasu on õpetaja töös üks tähtsamaid motivaatoreid. Palgakokkuleppe täitmine aitaks leevenda üha süvenevat õpetajate järelkasvu probleemi,“ märkis Juske.

Õpetajate keskmine palk on täna 1653 eurot ja riigi keskmine 1756 eurot. 120 protsenti riigi keskmisest palgast on seega üle 2100 euro.

Sotsiaaldemokraatide eelnõu kohustab valitsust leidma õpetajate palgatõusuks vajaliku lisaraha kahes jaos –  pooles ulatuses 2023. aasta jaanuariks ja teise poole 2023. aasta septembriks. Hinnanguliselt nõuab see riigieelarvest kokku 160 miljonit eurot. Juske sõnul tuleb seejuures tagada piisav rahastus palgakokkuleppe täitmiseks ka tulevikus.