Sotsiaaldemokraadid: öösihikud jäägu jahipidamisel keelatuks

PiretLoomakaitse

Riigikogu Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni liikmed kinnitasid tänasel kohtumisel MTÜ Loomus esindajatele, et sotsiaaldemokraadid ei toeta jahiseadusesse kavandatud muudatusettepanekut, mille eesmärgiks on lubada Eestis öösihikute kasutamine.

„Oleme loomakaitsjatega ühel meelel selles, et öösihikute kiirkorras seadustamine oleks vale otsus. Sellist sammu ei saa teha ilma tõsiseltvõetavate uuringute ja sisulise aruteluta. Praegu tuginevad öösihikute legaliseerijad otsitud põhjendustele,“ ütles riigikogu õiguskomisjoni esimees Heljo Pikhof.

Tema sõnul on öösihikute vastu mitmeid kaalukaid argumente. „Kahtlemata on enamik Eesti jahimehi seadusekuulekad, aga meil leidub ka salakütte. Öösihikute lubamine teeks salaküttimise oluliselt lihtsamaks, sest tuvastamine läheb märksa raskemaks. Selline muudatus ei oleks kooskõlas ka jahinduse hea tavaga, mis ütleb, et  tuleb austada ulukite õigust elule ning jätta neile jahti pidades võimalus pääsemiseks,“ tõi Pikhof näiteid.

Öösihikute sellisel kujul seadustamist ei toeta looma- ja looduskaitseorganisatsioonide kõrval ka keskkonnaminister Madis Kallas ja keskkonnaamet. Samuti ei leidnud vastav relvaseaduse muutmise eelnõule tehtud ettepanek toetust riigikogu õiguskomisjonis.

„Pärast seda leidsid jahimehed pääsetee keskkonnakomisjonis. „Tiibmanöövri“ korras esitati  muudatusettepanek keskkonnaseadustiku üldosa seaduse eelnõusse ja komisjoni enamus hääletas öösihikute kasutuselevõtu poolt. Vastuhääle andsid sotsiaaldemokraat Toomas Jürgenstein ja reformierakondlane Yoko Alender. Homme hääletab öösihikute lubamist või mittelubamist riigikogu suur saal,“ selgitas Pikhof.