Sotsiaaldemokraadid ootavad minister Aabilt tselluloositehase osas kordades rohkem uuringuid

Ann VaidaTartu linn

Sotsiaaldemokraatliku erakonna peasekretär Kalvi  Kõva saatis riigihalduse minister Jaak Aabile ametliku kirja, milles tunneb muret puidurafineerimistehase rajamiseks algatatud eriplaneeringu pärast ning teeb ettepaneku viia läbi rida täiendavaid uuringuid.

Kalvi Kõva on Tartu- või Viljandimaale kavandatava tehase laiema mõjuga kaasnevad olulised uurimisküsimused koondanud kuude teemaplokki. “Sotsiaaldemokraadid on nii riigikogu fraktsiooni kui erakonna juhatuse tasandil kaardistanud uuringuvaldkonnad, milleta ei pea me mõeldavaks hästi kaalutletud otsuse langetamist,” selgitas Kõva.

“Tartu on oluline hariduse, teaduse ja kultuuri keskus ning kavandatava suurprojekti rajamisel tuleb põhjalikult analüüsida selle mõjusid nii konkreetsele tehase asukohale kui ülikoolilinnale tervikuna,” selgitas Kõva, kelle sõnul tuleb lisaks võimalikule keskkonnamõjule uurida teaduslikul tasemel ka kavandatava tehasekultuurilisi ja sotsiaalseid mõjusid Tartule ning selle elanikele.

Oma kirjas Jaak Aabile teeb loetlevad sotsiaaldemokraadid küsimused, millele vastuste saamiseks on vaja põhjalikke uuringuid:

  1.  Milline on inimeste tundlikkus puidurafineerimistehasest tulenevate keskkonnamuutuste (õhupuhtus, vee kvaliteet, haisureostus, Emajõe ja selle ümbruse looduskeskkonnas toimuvad muutused) suhtes?
  2. Millised on tehasega seotud võimalikud sotsiaalsed (elanikkonna dünaamika, kõrge kvalifikatsiooniga töötajate mobiilsus, üliõpilaste arv), psühholoogilised (inimeste enesetunne, rahulolu, psühholoogiline turvalisus), kultuurilised (Tartu kui ülikoolilinna kuvandi ja brändi muutumine) ja materiaalsed (ohtude vältimine ja negatiivsete mõjude kompenseerimine, elanike, õppurite ja turistide arvu võimaliku langusega seotud tulude vähenemine) kahjud?
  3. Millised on keskkonnamuutuste mõjud inimeste eluviisile, psühholoogilisele turvatundele ja linna- ja elukeskkonnaga rahulolule? Samuti on vaja uurida, milline on mõju muudele Tartuga seotud valdkondadele nagu turism, teaduskonverentsid, festivalid, kultuuri-ja teadussündmused ning investorid.
  4. Kui suur on tehase rajamisega seotud võimalik mainekahju ja selle mõju Tartu kui ülikoolilinna, rahvusvahelise teaduskeskuse, kultuuri- ja teadusürituste toimumiskoha atraktiivsusele nii kohalike kui rahvusvaheliste ürituste võimalike korraldajate ja osavõtjate seas?
  5. Milline on võimalik keskkonnareostusega seotud mainekahju ja selle suurus Tartu kui kõrgtehnoloogilise ettevõtluse ja digimajanduse keskuse arengule ja atraktiivsusele investorite jaoks?
  6. Millised on tänased Tartus elavate inimeste ootused oma linna- ja elukeskkonnale ning kas tehase realiseerumise oludes saab neid ootusi rahuldada?

Vabariigi Valitsus algatas 12. mail 2017. riigi eriplaneeringu puidurafineerimistehase ja selle toimimiseks vajaliku taristu kavandamiseks. Riigi eriplaneeringu kohaselt otsitakse puidurafineerimistehase rajamiseks sobivaimat asukohta Tartu- või Viljandimaal Emajõe vahetus ümbruses (u 5–10 km jõest).