Sotsiaaldemokraadid: õpetajad ning koolilaste pered on ära teeninud riigi “tänupaketi”

Kirill KlausTänupakett

E-üldkogu pidanud sotsiaaldemokraadid kutsuvad eile õhtul vastu võetud poliitilises avalduses valitsust toetama õpetajaid ja koolilastega peresid nn tänupaketiga, et nad saaksid suvel Eesti turismiettevõtetes raskest kriisiajast paremini taastuda.

„Eesti õpetajad, õpilased ja lapsevanemad väärivad kriisiaegsete pingutuste eest suuremat tähelepanu ja tunnustust. Eesti haridussüsteem ja Eesti pered tulid suurepäraselt toime olukorras, kus kroonviiruse tõkestamiseks suleti koolid ja nii õpetajatel kui lastel tuli ootamatult minna üle distantsõppele. Õpetajate, vanemate ja koolinoorte tublidust kiites ei tohi aga mööda vaadata sellest, mis oli selle pingutuse inimlik hind,“ selgitas Sotsiaaldemokraatliku Erakonna juhatuse liige, professor Marju Lauristin.

Õpetajatele tähendas üleöö toimunud üleminek digiõppele ajamahukat lisatööd ja sageli kuni 12-tunniseid tööpäevi. „Paljud õpetajad ja lastevanemad on kurtnud ülekoormusest tingitud stressi ja halvenenud tervise üle. Ärevuse ja ebakindluse all kannatasid ka paljud lapsed,“ lisas Lauristin.

Sotsiaaldemokraatide hinnangul tuleb koolide ja perede pingutusi tunnustada mitte ainult sõnades, vaid ka tegudes. Kindlasti vajavad koolid lisaressurssi nii digiõppe infrastruktuuri ja õppematerjalide hankimiseks kui ka õpetajate koolitamiseks. Samuti peab riik hea seisma selle eest, et kõik õpetajad ja õpilased saaksid juurdepääsu kvaliteetsetele digivahenditele ja kiirele internetiühendusele.

Aga kuitahes hea tehnoloogia ei aita, kui inimeste tervis pole korras. „Sotsiaaldemokraadid teevad valitsusele ettepaneku töötada kiiresti välja pedagoogidele ja koolilastega peredele suunatud „taastumispakett,“ mis toetaks koolivaheajal lastega perede ning haridustöötajate terviseparandust ja sportlikku puhkust Eesti spaades, külastus- ja puhkekeskustes, matkaradadel ning turismitaludes. Vastav kulu tuleb katta lisaeelarvest valitsusele kriisist taastumiseks eraldatud vahenditest. Sel moel saaks riik panustada nii laste ja noorte kui nende vanemate ja õpetajate terviseparandusse,“ seisab üldkogu avalduses.

Ühtlasi aitaks riik nii tõhusalt kaasa kriisi tõttu kannatada saanud spaa-ja turismisektori jaluleaitamisele. Sotsiaaldemokraadid ei välista selle toetusmeetme laiendamist ka teistele kriisaegsel „eesliinil“ silma paistnud töötajate rühmadele.