Sotsiaaldemokraadid pärivad Tanel Kiigelt, kuidas aitab valitsus neid, kes ei suuda hooldekodu eest maksta

Kirill KlausEakad

Sotsiaaldemokraatide nõudmisel tuleb sotsiaalminister Tanel Kiigel täna riigikogu ees selgitada, mida kavatseb valitsus teha olukorras, kus kriisiaja raskused on kasvatamas nende nende inimeste hulka, kellele hooldekodu ei ole jõukohane.

Riigikogu sotsiaalkomisjoni aseesimehe Helmen Küti sõnul on kriis muutnud niigi terava hooldekodu kättesaadavuse probleemi veelgi põletavamaks. „Aprillis kerkisid paljudes hooldekodudes kohatasud. See koos kasvava tööpuudusega suurendab nende inimeste arvu, kes ei suuda oma lähedase eest maksta. Lisaks on ees ootamas karm sügis, mil kriisi mõjud sotsiaalsüsteemis võimenduvad,“ märkis Kütt.

Sotsiaalministrile arupärimise esitanud sotsiaaldemokraadid küsivad, kuidas peaksid käituma need inimesed, kes on kriisi tõttu jäänud sissetulekuta, aga keda kohalik omavalitsus ei aita hooldekodu koha eest tasumisel. „Kas inimväärikuse põhimõttega on kooskõlas olukord, kui lähedased on sunnitud jääma koju omastehooldajateks, sest neil puuduvad rahalised vahendid hooldekodu eest maksmiseks?“ pärivad nad Kiigelt.

Küti sõnul peaks riik nii kriitilises olukorras sekkuma ja töötama välja lahendused selleks, et hooldekodu koht oleks pensioni eest kättesaadav. Sotsiaaldemokraadid toovad välja, et 2,5 miljardi euro suurune lisaeelarve andnuks võimalusi toetada omavalitsusi täiendavalt nii, et see oleks vähemasti kriisiajal tagatud. “Rahandusministeeriumi hinnangul on selle hädavajaliku meetme kulu 40 miljonit eurot aastas. Miks valitsus ei pea pikaajalisel hooldusel olevate inimeste probleeme oluliseks,“ uurivad nad ministrilt.