Sotsiaaldemokraadid peaministrile: Euroopa Liidu päästekava on Eesti huvides

Kirill KlausEuroopa Liit

Eile õhtul Euroopa Komisjoni poolt välja pakutud päästepaketti arutanud Sotsiaaldemokraatliku Erakonna juhatus leidis, et abipakett on Eesti huvides ja kutsus peaminister Jüri Ratast seda toetama.

„Sotsiaaldemokraatliku Erakonna juhatus on seisukohal, et Eesti huvides on tugev, ühtne ja konkurentsivõimeline Euroopa Liit. Ainult selline Euroopa Liit suudab kriisidele tõhusalt reageerida ja globaalsete väljakutsetega toime tulla, et tagada jätkuvalt inimeste heaolu. Euroopa Komisjoni päästekava väljendab solidaarsust nende liikmesriikidega, kes on koroonakriisi tagajärjel majanduslikult enim kannatanud. Aga see kava on selgelt ka Eestile kasulik – sarnaselt Euroopa Liidu eelarvega saame sealt rohkem tuge, kui ise panustame,“ seisab juhatuse avalduses.

Sotsiaaldemokraadid peavad oluliseks, et majanduskriisist väljumise toetamine keskenduks kliimamuutuste leevendamisele ja innovatsiooni toetamisele, mis on ka Eesti eesmärgid. Rohepööre ja digipööre tagavad ühtlasi Euroopa pikaajalise konkurentsivõime parandamise.

Majanduse taastumist on kavas rahastada ühise laenuga, mille tagasimaksmiseks tuleb leida kokkulepe Euroopa Liidu omatulude suurendamiseks. „Omatulude suurendamine ei tohi kahjustada liikmesriikide suveräänset õigust otsustada oma maksupoliitika aluste üle, vaid peab keskenduma valdkondadele, mida üksikute liikmesriikide tasemel mõistlikult maksustada ei ole võimalik, nagu näiteks globaalsed IT-ettevõtted,“ leiavad sotsiaaldemokraadid.

Päästekava fookus on majanduse taastamisel, kuid Euroopa Liit on väärtuste liit ning kriisi ühine lahendamine kannab laiemat ühtsuse sõnumit. Ühtne ja tugev Euroopa on nii Eesti majandus- kui ka julgeolekupoliitika huvides.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna juhatus on seisukohal, et päästekava teenib Eesti huvisid ja tegi peaminister Jüri Ratasele ettepaneku toetada Euroopa Ülemkogul Euroopa Komisjoni pakutud majanduse taastamise kava.