Sotsiaaldemokraadid: riigi tulud kasvavad sadade miljonite eurode võrra, nende toel saab hinnašokki leevendada

digiEnergeetika

Riigikogu Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon saatis peaminister Kaja Kallasele kuus ettepanekut koos üleskutsega rakendada need energiavaesuse vältimiseks kiirelt ellu.

„Elektrienergia hinnašokk on oodatust karmim. Ainsaks kestlikuks lahenduseks on kogu Euroopa Liidus täiendavate kütusevabade tootmisvõimsuste rajamine ning gaasisõltuvuse vähendamine. Lühikeses perspektiivis on aga oluline astuda vajalikud sammud, mis pehmendavad turuhindade tõusu. Kõrged elektrihinnad suurendavad sadades miljonites riigieelarve tulusid – oluliselt kasvab käibemaksu laekumine ning kvooditulud, Eesti Energia rekordiline kasum võimaldab võtta täiendavalt kümneid miljoneid eurosid dividendi,“ seisab kirjas.

„Sotsiaaldemokraadid on veendunud, et riik peab tarbijatelt võetud lisatulud suunama täismahus hinnatõusu kompensatsiooniks. Me toetame Keskerakonna ettepanekut tõsta energiahindade hüvitamise sissetuleku piiri mediaanpalgani ehk 1200 euroni ning langetada ajutiselt käibemaksu. Nimetatud sammudest aga ei piisa, et vältida energiavaesust ning toimetuleku halvenemist ka keskmise sissetulekutega inimestel. Sellest lähtudes teeme täiendavalt kuus ettepanekut.”

Sotsiaaldemokraadid näevad ette võrgutasu ajutise kaotamist kodumajapidamisetele, taastuvenergiatasu maksmise peatamist ja sellise Kredexi toetusmeetme käivitamist, mis võimaldab kodumajapidamistel küttesüsteeme vahetada ja päikesepaneele paigaldada. Veel seisavad nad selle eest, et riik maksaks igale lapsele ühekordselt 100 eurot toetust. „Energia hinnatõus on kõige valusamini löönud lastega peresid, kel on suuremad leibkonnad ning enamasti ka suurem eluase.”

Oma kirja lõpetab Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees Indrek Saar tõdemusega, et nende ettepanekute elluviimine toob eelarvele mitmesaja miljoni eurose kulu. „Rõhutame, et tulenevalt energia kõrgetest hindadest on oodata sarnases suurusjärgus lisalaekumisi. Peame põhimõtteliselt õiglaseks ja vajalikuks, et riik suunab erakordselt kõrgete energiahindade tõttu tarbijatelt täiendavalt teenitud tulu inimestele tagasi.“

Täpsemalt saab sotsiaaldemokraatide kuue ettepanekuga tutvuda siin:

1. Ühekordne toetus 100 eurot iga lapse kohta. Energia hinnatõus on kõige valusamini löönud lastega peresid, kuna neil on suuremad leibkonnad ning sellest lähtudes ka suurem eluase. Sotsiaaldemokraatide eestvedamisel on meil aastate jooksul õnnestunud drastiliselt vähendada laste vaesust. Peame oluliseks, et energiahindade tõus ei tooks tagasilööki, millel on pikaajalised mõjud Eesti riigile ja rahvale. Sellest tulenevalt teeme ettepaneku maksta ühekordselt peredele iga lapse kohta 100 eurot toetust, mis võimaldaks osaliselt kompenseerida kõrgeid energiahindu. Palume kaaluda ka teistele haavatavatele elanikkonnarühmadele näiteks üksi elavatele pensionäridele, puudega inimestele jt vastava ühekordse toetuse maksmist.

2. Tõsta tulumaksuvabamiinimum alampalgani. Valitsus on kahetsusväärselt lubanud tekkida olukorral, kus tulumaksuvabamiinimum ei tõuse järgmisel aastal alampalgaga koos. Nõnda peavad inimesed, kes teenivad alampalka ning kellel on energiahindade kallinemise kontekstis niigi väga keeruline, maksma riigile ka tulumaksu. See ei ole õiglane. Teeme ettepaneku suurendada tulumaksuvabamiinimumi alampalgani ehk 654 euroni. Nõnda võidavad ligi pooled palgasaajad aastas 370 eurot, mis on oluliseks toeks hinnatõusudega toime tulemisel.

3. Tõsta toimetulekupiiri absoluutse vaesuse piirini ehk tänaselt 150 eurolt 220ni. Tänane toimetulekutoetuse maksmise aluseks olev toimetulekupiir on vananenud ega taga piisavat sotsiaalset kaitset kõige haavatavametele leibkondadele. Nimelt on Statistikaamet leidnud, et absoluutse vaesuse piir on 220 eurot. Teeme ettepaneku suurendada toimetulekupiiri absoluutse vaesuse piirini ehk 70 euro võrra kuus.

4. Võrgutasu ajutine kaotamine kodumajapidamistele. Hetkel on valitsus otsustanud vähendada järgmise aasta märtsini võrgutasu 50% võrra kõigile tarbijatele. Teeme ettepaneku suurendada kompensatsiooni saja protsendini, mis ajutiselt vabastaks tarbijad täies mahus võrgutasu maksmisest. Kui konkurentsireeglid seda lubavad, võib vastavat kompensatsiooni sihitada vaid kodumajapidamistele.

5. Taastuvenergiatasu maksmise peatamine. Järgmisel aastal peavad Eesti elektritarbijad tasuma ligi 100 miljoni ulatuses taastuvenergiatasu. Teeme ettepaneku valitsusel kompenseerida nimetatud summa Eleringile, mis vabastaks elektritarbijad järgmisel aastal taastuvenergiatasu maksmise kohustusest. Kordame oma ettepanekut rahastada uusi taastuvenergia vähempakkumisi kvoodituludest, mis vähendab tarbijate koormust ka pikemas perspektiivis.

6. Käivitada kodumajapidamistele toetusmeede küttesüsteemide vahetamiseks ja päikesepaneelide paigaldamiseks. Teame, et energia hinnašokk on kõige valusamalt tabanud neid, kes kütavad kodusid elektriradiaatorite, gaasi või vedelkütusega, mis on keskkonda saastav ning kallis viis toasooja tootmiseks. Neil majapidamistel, kus võimalus kaugküttega liitumiseks puudub, on parimaks lahenduseks soojuspumpade paigaldamine. Lisaks on mõistlik toetada katustele päikesepaneelide paigaldamist, et juba alates märtsist toota suur osa vajaminevast elektrist ise. Vastavate investeeringute tasuvus on kõrgete hindade valguses oluliselt paranenud, ent kõige haavatavamatele elanikkonnarühmadele ei ole alginvesteering jätkuvalt jõukohane. Teeme ettepaneku avada kiiresti Kredexi kaudu toetusmeede küttesüsteemide vahetamise ja päikesepaneelide paigaldamise toetamiseks.