Sotsiaaldemokraadid soovivad piirata kõnniteel elektritõukerataste kiirust

Kirill KlausLiiklus

Sotsiaaldemokraatlik Erakond andis täna Riigikogu menetlusse kaks eelnõu, millest üks vähendaks jalakäijate ohutuse tagamiseks kõnniteedel ja jalgteedel elektritõukerataste liikumise kiirust ning teisega kohustatakse valitsust järgmise aasta eelarvest toetama omavalitsusi rattateede võrgustike välja ehitamisel.

Eelnõu kohaselt ei tohi elektritõukerattaga kõnniteel või jalgteel sõita kiiremini kui 10 kilomeetrit tunnis. Praegu on kiiruse piirang 25 kilomeetrit tunnis. Lisaks saavad omavalitsused õiguse kehtestada täiendavaid kiiruse piiranguid kui peavad seda vajalikuks.

Sotsiaaldemokraatlikku Erakonda kuuluva Riigikogu saadiku Raimond Kaljulaidi sõnul on eelnõude eesmärk kaitsta kõigi liiklejate ohutust.

“Minu poolt tellitud uuringu kohaselt tunneb üle poole tallinlastest ning 40% teiste suuremate linnade elanikest end elektritõukeratastest kõnniteedel ohustatuna. Soovime ühelt poolt paremini kaitsta jalakäijaid, eriti muidugi lapsi, aga ka eakamaid inimesi ning seega teeme ettepaneku piirata kõnniteedel elektritõukerataste kiirust. Praegu tohib ka kõnniteel sõita 25 kilomeetrit tunnis, eelnõu näeb ette oluliselt aeglasema kiiruse. Rõhutan, et piirangud kehtivad vaid kõnniteedel, kus liiguvad jalakäijad,” selgitas Kaljulaid.

Eelnõud sotsiaaldemokraatide poolt Riigikogu menetlusse andnud Jevgeni Ossinovski sõnul peab riik tulema omavalitsustele appi ning nägema riigieelarvest ette vahendit rattastrateegiate loomiseks ning ellu viimiseks, et juba lähiaastatel oleks meie linnades korralik rattateede võrgustik.

“Inimesed, kes sõidavad jalgratta või kergliikuriga panustavad ka kliimaeesmärkide saavutamisse. Arvestades Eesti väga kõrget autostumise taset, peame keskkonnasõbralikku liikuvust igati soodustama. Muutused liikumisviisides on olnud väga kiired ning omavalitsustele on vaja rahalist stiimulit, et nad võtaksid jalgrattataristu arendamist tõsiselt. Tallinnal on rattastrateegia, kuid seda pole ellu viidud. Süsteemitu tegevuse tulemusena näemegi valimiseelset kõnniteede punaseks võõpamist, mitte terviklikult kujundatud linnaruumi,” ütles Ossinovski.