Sotsiaaldemokraadid teevad ettepaneku esimese ja teise lapse toetuse kahekordistamiseks

PiretLapsed ja pered

Täna koguneb koosolekuks Riigikogu vanematekogu, kus sotsiaaldemokraadid teevad ettepaneku tõsta esimese ja teise lapse toetus 119 euroni ehk see kahekordistada. Ettepanekuga jääb järgmise aasta riigieelarvesse juba planeeritud summa ehk 155 miljonit eurot samaks.

Põhiseaduskomisjoni esimees Eduard Odinets ütles, et president tegi õigesti, kui jättis perehüvitiste seaduse välja kuulutamata muuhulgas ka seetõttu, et see tekitas väga suure ebaõigluse ja laste ebavõrdse kohtlemise. „President viitas oma teates, et Riigikogus vastuvõetud seadus sisaldab normitehnilist praaki, mille puudulikkus ulatub vastuoluni põhiseadusega. Sotsiaaldemokraadid on nõus, et Riigikogu peab seadust uuesti arutama ja viima selle kooskõlla põhiseadusega,“ ütles Odinets.

Sotsiaalkomisjoni esimees Helmen Kütt ütles, et sotsiaaldemokraadid on pikalt juhtinud tähelepanu sellele, et seadus tekitab ebavõrdsust ja on ebaõiglane just ühe ja kahelapseliste perede osas. „Sotsiaalkomisjoni esimehena pean väga oluliseks, et poliitikud leiavad ühise keele ja kiire lahenduse, likvideerivad põhiseadusega vastuolu ja et veel sel aastal saaks seadus muudetud kujul vastuvõetud ja ka presidendi poolt väljakuulutatud,“ sõnas Kütt.

Sotsiaaldemokraatide ettepanek on teha Riigikogus vastu võetud seaduse raames muudatused: tõsta iga lapse eest makstav lapsetoetus 119 euroni. Kehtima jäävad olemasolevas määras nii tänane lasterikka pere toetus kui ka kavandatud üksikvanema toetuse tõus 80 eurole. Ettepanekuga jääb järgmise aasta riigieelarvesse arvestatud summa ehk 155 miljonit eurot samaks.