Sotsiaaldemokraadid tegid kliimapaketile „Eesmärk 55“ neli ettepanekut

digiKliima

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon esitas kliimapaketile „Eesmärk 55“ neli ettepanekut, mille nad panevad tänasel riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni istungil ükshaaval hääletusele.

Sotsiaaldemokraadid põhimõtteliselt toetavad kliimapaketi eesmärki vähendada oluliselt süsinikuheitmeid. „On tõsiasi, et globaalse keskmise temperatuuri tõus enam kui 1,5 kraadi võrra toob kaasa katastroofilise mõjuga kliimamuutused, millel on hävitav mõju paljudele liikidele ja tervetele ökosüsteemidele, aga ka inimühiskonnale,“  märkis Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees Indrek Saar muudatusettepanekute kaaskirjas.

Samas on kliimaeesmärkide täitmine tema sõnul väga olulisel määral ka sotsiaalne küsimus, mistõttu tuleb hoolikalt jälgida, et muudatused ei süvendaks juba olemasolevaid sotsiaalseid lõhesid, vaid parandaksid kõigi inimeste võimalusi. “Paneme Euroopa Liidu asjade komisjoni liikmete südamele  – Eesti seisukohad ei ole üks eurobürokraatlik paberiklots teiste seas. Tegu on Eesti, Euroopa Liidu, aga ka kogu maailma tuleviku seisukohast ühe olulisima algatusega EL tasemel ning selle menetlust on Eesti parlament kohustatud tõsiselt võtma,“ kinnitas Saar.

Esiteks seisavad sotsiaaldemokraadid kliimapaketi sotsiaalsete mõjude rahastamise suurendamise eest. „Eesti peab vajalikuks mitmekordistada nii õiglase ülemineku kui ka sotsiaalse kliimafondi mahtu, et toetada vaesemaid liikmesriike kliimaeesmärkide saavutamisel.“

Teiseks taotlevad nad tuule- ja päikeseenergia arendamise kiirendamist, et tagada tarbijale soodsam ja keskkonnasõbralikum energia.

Kolmas ettepanek näeb ette nõustumist LULUCF eesmärgiga vähendada metsaraiet.  „Euroopa Komisjon on pannud Eestile ette maakasutussektori sidumiseesmärgi 2,5 miljonit tonni CO2e aastal 2030. Riigikogu keskkonnakomisjon on tuvastanud, et selle eesmärgi saavutamine on Eestile jõukohane, mis eeldab raiemahtude vähendamist ligi kümnendiku võrra (9,5 miljoni tihumeetri peale). Arvestades, et ligi pool Eesti metsast põletatakse täna energiaks, on see eesmärk saavutatav minimaalsete mõjudega puidutööstusele,“ seisab põhjenduses.

Neljanda ettepaneku kohaselt tuleb põhjalikult ja kõikehõlmavalt hinnata kliimapaketi erinevate osiste mõju ühiskonnale. „Riigikogul ja Eesti inimestel peab olema selge arusaam „Eesmärk 55“ mõjust mitte ainult keskkonnale, vaid ka majandusele, ettevõtlusele, inimeste sissetulekutele ning hindadele. Kliimapaketi menetluse käigus on valitsus olnud lubamatult pinnapealne erinevate meetmete mõju hindamisel, seda nii konkreetsete majandusharudele kui ka inimeste toimetuleku osas,” leiavad sotsiaaldemokraadid.

Ettepanekud täismahus:  https://www.riigikogu.ee/tegevus/dokumendiregister/dokument/b26c6fb2-9cd7-406d-b2ac-9edfc7c27dc3