Sotsiaaldemokraadid: töötajad vajavad tõhusamat kaitset

Kirill KlausTöö

Eiki nestor

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna e-volikogu kinnitab täna vastu võetud poliitilises avalduses, et töötukassa hüvitiste ja toetuste süsteem vajab reformi, mis tagab töötajatele ja töö kaotanud inimestele tõhusama kaitse.

Sotsiaaldemokraadid lubavad seista töötuskindlustuse muudatuste kiire seadustamise ja elluviimise eest. „Eesti ühiskond peab majanduslanguse üle elama, selles määramatuse augus on vaja anda inimestele kindlust. Täna saab töötuskindlustushüvitist 33% ning töötutoetust 26% kõigist töötutest. Iga neljas töötu ei saa töötukassast sentigi. Paljudel ei teki õigust hüvitisele seetõttu, et nende töösuhe lõpetati poolte kokkuleppel või töötaja enda algatusel. Väga sageli ei olnud sellise töösuhte lõpetamise taga mitte töötaja vaba tahe, vaid pigem sund või teadmatus. Samas on kõik maksnud töötuskindlustusmakset. See on sinu raha,“ seisab avalduses.

Sotsiaaldemokraadid peavad hädavajalikuks töötuskindlustushüvitise saajate ringi laiendamist nende töötajate ja teenistujatega, kes lahkuvad töölt omal algatusel või poolte kokkuleppel. „Olukord tööturul näitab, et 2008. aastal tehtud muudatused töötuskindlustuses olid vajalikud ning nende hilisem kärpimine toonase valitsuse poolt oli suur viga,“ ütles Sotsiaaldemokraatliku Erakonna volikogu esimees Eiki Nestor.

Samuti seisavad sotsiaaldemokraadid tööampsude lubamise, hüvitise ja toetuste määrade tõstmise ning nende väljamaksete aja pikendamise eest, samuti 189 euro suuruse töötutoetuse tõstmise eest 350 euroni kuus. „Ajakriitilise tähtsusega on palgatoetuse maksmise pikendamine, mis peaks toimuma riigieelarve tulude või laenude abil.

Sotsiaaldemokraadid leiavad, et aja, mil Eesti tööturg on dramaatiliste muudatuste lävel, peab riik tegema kõik mis võimalik nii selleks, et majandus taas käima lükata kui ka selleks, et Eesti tööinimesed ja nende
pered oleksid tagasilöökide eest kaitstud.

Täiendav info:

Eiki Nestor, 5183432
Lauri Läänemets, 5139037

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna volikogu avaldus

Töötajad vajavad tõhusamat kaitset!

1. Sotsiaaldemokraadid seisavad töötuskindlustuse muudatuste kiire seadustamise ja elluviimise eest. Eesti ühiskond peab majanduslanguse üle elama, selles määramatuse augus on vaja anda inimestele kindlust.

2. Täna saab töötuskindlustushüvitist 33% ning töötutoetust 26% kõigist töötutest. Iga neljas töötu ei saa töötukassast sentigi. Paljudel ei teki õigust hüvitisele seetõttu, et nende töösuhe lõpetati poolte kokkuleppel või töötaja enda algatusel. Väga sageli ei olnud sellise töösuhte lõpetamise taga mitte töötaja vaba tahe, vaid pigem sund või teadmatus. Samas on kõik maksnud töötuskindlustusmakset. See on sinu raha! Nii peavadki sotsiaaldemokraadid hädavajalikuks töötuskindlustushüvitise saajate ringi laiendamist nendetöötajate ja teenistujatega, kes lahkuvad töölt omal algatusel või poolte kokkuleppel. Nüüd ja kohe tuleb reformida töötukassa hüvitiste ja toetuse süsteemi – sealhulgas lubada tööampsud, tõsta hüvitise ja toetuste määrasid ning pikendada nende väljamaksete aega.

3. Ettevõtete ellujäämisesse on riik suutnud laenugarantiide ja toetusmeetmetega paigutada ligi 2 miljardit, sama on vaja ka töötajate puhul teha. Nii töötajat kui tööandjat tuleb väärtustada ühtmoodi.
Ajakriitilise tähtsusega on seega palgatoetuse maksmise pikendamine, mis peaks toimuma riigieelarve tulude või laenude abil.

4. Sügavaks probleemiks on hüvitist mittesaavate töötute ebapiisav sotsiaalne kaitse. Neile makstav 189 euro suurune toetus kuus on allpool absoluutse vaesuse piiri, mis ei taga inimestele majanduslikku
toimetulekut. Sotsiaaldemokraadid teevad ettepaneku viia nii töötutoetuse kui ka töötuskindlustushüvitise alammäär 60 protsendini alampalgast ehk 350 euroni kuus. Lisaks tuleb laiendada nende inimeste ringi, kellele töötutoetust makstakse. See eeldab varasema töötamise nõude vähendamist poole võrra.

Sotsiaaldemokraadid leiavad, et olukorras, kus Eesti tööturg on dramaatiliste muudatuste lävel, peab riik tegema kõik mis võimalik nii selleks, et majandus taas käima lükata kui ka selleks, et Eesti tööinimesed ja nende pered oleksid tagasilöökide eest kaitstud. Vaid nii saame terve, tugeva ja kokkuhoidvama ühiskonnana edasi minna!