Sotsiaaldemokraatide eelnõu pakub töö kaotanud inimestele tõhusamat kaitset

digiTöö

Riigikogu asub täna arutama sotsiaaldemokraatide algatatud töötute toetamisele suunatud eelnõu, mis suurendab tööta jäänud inimestele makstavaid töötuskindlustushüvitise summasid ja laiendab hüvitise saajate ringi.

„Tööturul on käes 2020. aasta kõige raskemad ajad – viiruse teise laine mõjul on töötute arv kerkinud rekordtasemele ja kardetavasti halveneb olukord talvel veelgi. Koondamisoht ähvardab enim just neid inimesi, kes töötavad sektorites, kus palgad on madalamad. Sotsiaaldemokraatide eelnõu tagab töö kaotanud inimestele tõhusama kaitse ja loob neile paremad võimalused nii uue töö leidmiseks kui ümberõppeks,“ ütles Heljo Pikhof.

Tänased suhteliselt madalad hüvitise määrad on Pikhofi sõnul peamiseks põhjuseks, miks paljud tööd otsivad inimesed elavad vaesuses või vaesusriskis. Kui töötukassa maksab alates augustist koondatud inimesele esimese saja päeva jooksul 60 protsenti ning edasi 40 protsenti tema eelnevast sissetulekust, siis sotsiaaldemokraatide ettepanek on tõsta need summad vastavalt 70-le ja 50-le protsendile.

Töötuskindlustuse seaduse muudatuste järgi tuleb hüvitist maksta ka neile inimestele, kes lahkusid töölt kas ise või siis poolte kokkuleppel. „Sageli ei ole sellise töösuhte lõpetamise taga mitte töötaja vaba tahe, vaid hoopis sund või teadmatus. Ka need inimesed on igakuiselt tasunud töötuskindlustusmakset. Kuna tegu on nende endi rahaga, siis on hüvitis igati õigustatud,“ selgitas Pikhof.

Hüvitist makstakse neile alates töötuse 31. päevast. „See vähendab riski, kus tööandjad hakkavad koondamise asemel töösuhteid lõpetama poolte kokkuleppel. Samuti maandab see võimalust, et töölt lahkutakse kergekäeliselt, ilma, et uus töökoht oleks olemas,“ sõnas Pikhof.