Sotsiaaldemokraatide eelnõu teeb hooldekodu pensioni eest kättesaadavaks

Kirill KlausSotsiaalkaitse

Sotsiaaldemokraadid algatasid täna riigikogus sotsiaalhoolekande seaduse muutmise eelnõu, mille eesmärgiks on tagada hooldekodu koht igale hädasolijale, sõltumata tema ja ta perekonna rahalistest võimalustest.

Eelnõu üle andnud Heljo Pikhofi sõnul näeb sotsiaaldemokraatide lahendus ette, et hooldekodu muutub seda vajavatele eakatele pensioni eest kättesaadavaks. Hinnavahe jääb eelnõu kohaselt riigi ja omavalitsuste kanda. Täpse rahastusmudeli väljatöötamine on valitsuse ülesanne.

„Meie ühiskonna üheks põletavamaks probleemiks on see, et kogu elu töötanud ja makse tasunud inimestel ei piisa pensionist, et maksta hooldekodu eest. See on pannud ka abi vajavate inimeste lähedastele ülekohtuselt suure koorma. Üha enam sõltub pääs hooldekodusse inimeste rahakoti paksusest, mis on sügavalt ebahumaanne ja vastuolus põhiseaduse mõttega,“ ütles Pikhof.

„Riigi kohus on siin inimestele appi tulla ja muuta süsteemi nii, et perekonnal ei oleks ainuvastutust. Olukorras, kus Eestis on vanemaealiste vaesus Euroopa suuremaid ja koos rahvastiku vananemisega kasvab ka hooldust vajavate inimeste arv, tuleb tegutseda nüüd ja kohe. Lubaduste jagamine ja sõnade veeretamine on kestnud häbiväärselt pikalt,“ rääkis Pikhof. „Paraku eelistab valitsusliit pead liiva alla peita – alles sel teisipäeval kukutati parlamendis läbi eelnõu, mille alusel tulnuks hoolekandereformiga alustada 2021. aastal.“

Sotsiaaldemokraadid on tema kinnitusel seisnud järjepidevalt sellise hoolduse korraldamise eest, mis laseks eakal inimesel võimalikult kaua oma kodus toime tulla ja vajadusel pensioni eest hooldekodus elada. Hooldekodu koha kõigile kättesaadavaks muutmise hinnanguline kulu on 40 miljonit eurot aastas. 2019. aastal oli keskmine vanaduspension 480 eurot ja keskmiselt tuli hooldekodu koha eest kuus välja käia 746 eurot.

Sotsiaaldemokraatide eelnõu seadustamine annab võimaluse naasta tööturule paljudele inimestele, kes praegu on igapäevaselt seotud oma lähedase kodus hooldamisega.