Sotsiaaldemokraatide ettepanek lubab 1500 lapsel päriselt Eesti kodanikuks saada

Kirill KlausLõimumine

Sotsiaaldemokraadid esitasid täna valitsuse algatatud kodakondsusseaduse muutmise eelnõule parandusettepaneku, mis võimaldab 1500 lapsel ka tegelikult Eesti kodanikuks saada.

„Meie ettepanek eemaldab valitsuse eelnõust täiesti põhjendamatu piirangu, mille tulemusena mitte ei anta hea tahte märgina lastele Eesti kodakondsus, vaid mõnitatakse neid bürokraatliku protseduuriga. Alles seda muudatusettepanekut toetades saab koalitsioon rääkida sellest, et pooleteisel tuhandel lapsel tekib õigus saada hõlpsalt kodakondsus,“ ütles Jevgeni Ossinovski.

Septembri lõpus riigikogus esimesel lugemisel olnud eelnõu annab pea pooleteisetuhandele lapsele lihtsustatud korras kodakondsuse vaid näiliselt. Tegelikkuses ei ole neil enne täisikka jõudmist võimalik kuidagi Eesti kodanikuks saada. Nimelt on eelnõusse kirjutatud sisse nõue, et laps peab loobuma Vene Föderatsiooni kodakondsusest, mida aga Venemaa seadused ei luba. „Siseminister nimetas nii kafkalikku eelnõu hea tahte märgiks, mina nimetan seda inimeste üle irvitamiseks,“ sõnas Ossinovski.

Kui valitsuse eelnõuga praegusel kujul edasi minna, siis tõstatub Ossinovski sõnul ka küsimus selle vastavusest põhiseadusele. Õiguskantsler Ülle Madise tõdes vastuses Ossinovski kirjalikule küsimusele, et ehkki riigikogul on naturalisatsiooni korras kodakondsuse andmise reegleid luues lai vabadus, tuleb siiski hinnata, kas ühe valitud laste rühma ebavõrdne kohtlemine on põhjendatud ja sellisena põhiseaduspärane.

„Küsimus võrdsest kohtlemisest tekib seetõttu, et üldjuhul on alaealistel õigus olla mitmes kodakondsuses, eelnõus määratletud pooleteiselt tuhandelt lapselt võetakse see õigus aga ära,“ selgitas Ossinovski.

Õiguskantsleri meelest peaks riigikogu igal juhul ausalt ütlema, et tänases sõnastuses loob eelnõu soodsamad tingimused ligi 130 lapsele, mitte 1523 lapsele, nagu valitsus siiani väidab. “Riik ei tohi käituda
sõnamurdlikult ega anda eksitavaid sõnumeid,” kirjutas õiguskantsler Ülle Madise.