Sotsiaaldemokraatide Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa nimekirja juhivad Madis Kallas ja Reili Rand

PiretValimised

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa juhatused kinnitasid viienda ringkonna nimekirja Riigikogu valimisteks, esinumbrina kandideerib keskkonnaminister ja endine Saaremaa vallavanem Madis Kallas ning Riigikogu liige ja endine Hiiumaa vallavanem Reili Rand. Nimekirjas kandideerib ka Vormsi vallavanem Maris Jõgeva.

Madis Kallas ütles, et Saaremaa endise vallavanemana mõistab ta, kui suur mõttemaailma erinevus on Tallinna ja väiksemate piirkondade vahel. “Väga keeruline on seda muuta, kui inimesed ei too muutust endaga pealinna kaasa,” ütles ta. “Meie inimesed Saare-, Hiiu- ja Läänemaal teavad, et elu Eestis saab toimida ka väljaspool suurlinnu. Mul on hea meel, et meiega on liitunud niivõrd erinevate valdkondade esindajad, kes mõistavad meie ringkonna väljakutseid ning riigi rolli nende lahendamisel.”

Kallas märkis, et just maapiirkondadesse investeerimine on riigi seisukohalt võtmetähtsusega. “Olles ise väikeses kohas üles kasvanud ja elades väikeses külas, tean, kui oluline on, et riik investeeriks rohkem väljapoole Harjumaad.” Ta lisas, et oluline on tagada senisest suurem rahastus omavalitsustele, et vallad suudaks hoida lasteaedu ja koole igas piirkonnas ning et transpordi- ja elektriühendused toimiks.

Samas toob Kallas välja seni tehtu: nõudepõhine transport on laienemas, lennuliiklus muutunud üha kindlamaks ja regionaalsed investeeringud piirkondadesse on otsustatud: Saaremaa jalgpallihall, Hiiumaa haigla, üürimajade projektid.

Hiidlane, Riigikogu liige Reili Rand ütles, et teda innustab taas kandideerima idee hoida riigi juhtimise juures vaadet ka Tallinnast kaugemalt. “Tunnen, et minu varasem omavalitsusjuhi kogemus on seejuures oluliseks tugevuseks,” sõnas ta.

Rand soovib tööga jätkata, et elu kõikjal Eestis oleks võimalik ka päriselt – et ka maapiirkondades oleks konkurentsivõimelisi töökohti, tänapäevaseid eluruume ning et lastega peredel oleks kodulähedane kool ja lasteaed koos tugiteenuste ja huvitegevustega. “Hiidlasena on kindlasti oluline, et ka vähemalt üks hiidlane oleks riigi otsuste juures meie huve esindamas,” lisas ta.

Vormsi vallavanem Maris Jõgeva ütles, et sotsiaaldemokraatide meeskonnaga liitumise põhjuseks oli eelkõige arusaam, et nii väikesaarte kui ka teiste Tallinnast vaadates kaugemate paikade probleemide lahendamiseks ei piisa kohalikust initsiatiivist. “Vaja on paremaid lahendusi riigi tasandil ja seda eelkõige kohalike ressursside paremaks kasutamiseks, kvaliteetsete avalike teenuste kindlustamiseks ja võrdsemate võimaluste loomiseks,” sõnas ta.

Jõgeva sõnul seob teda Sotsiaaldemokraatliku Erakonnaga eelkõige väärtusruum, milles on võrdselt tähtis iga inimene ja tema elukeskkond, aga ka tasakaal looduse ja inimeste vajaduste vahel.

Endine Riigikogu liige ja Lääne maavanem, praegune keskkonnaministri nõunik Neeme Suur ütles, et kavatseb olla Riigikogus maakonna eest väljas. “Kandideerin Riigikogu valimistel, sest leian, et saan Läänemaa ja meie inimeste heaks palju ära teha,” ütles Suur. “Raudtee taastamine vajab toetust, Tagalaht toimetamist. Ikka koos sotsiaaldemokraatidega, sest palgad peavad tõusma ja hooldekodu koha peab saama pensioni eest.”

Endine Riigikogu esimees ja sotsiaalminister Eiki Nestor nimetab ennast poliitsõdade veteraniks ja sellest kantud on ka tema soov uueks valitsemisperioodiks: “Räuskamine ja solvamine tuleb Riigikogust välja saada!” ütles Nestor, kes on praegu ametis Hiiumaa vallavolikogus.

Ettevõtja ja Kuressaare kiirabi vastutav õde Angela Siinor ütles, et Riigikogu töös on tähtis, et otsused oleks õiglased kõigi sihtrühmade jaoks. “Perehüvitise seadus on konkreetne näide, et kõike tuleb kaaluda erinevatest vaatepunktidest,” lisab Angela, kes pärjati tänavu Saaremaa aasta ema aunimetusega.

Hea näitena Riigikogu tööst toob ta juulis jõustuva hooldusreformi. “Ainult see on rikas riik, kes suudab hoolitseda kõige väetimate eest,” ütleb Angela Siinor.

Väikeettevõtja Marge Kanna liitus sotsiaaldemokraatidega, sest väärtustab erakonna seisukohti. “Tahan, et väikestele kogukondadele jääksid koolid ja lasteaiad, et külad ei jääks tühjaks, et külakeskused jääksid püsima,” loetleb Marge Kanna. Põllumajandusettevõtjana on tema jaoks oluline, et eestlase laual oleks toit, mis on kasvatatud ja toodetud Eestis.

Lisaks igapäevasele tööle piimatootjana tegutseb Marge ühiskondlikult Martna osavallakogu ja Lääne-Nigula valla sotsiaalkomisjoni liikmena. Ta on ka Rõude külaseltsi juhatuse liige.

Ankrumehena on nimekirjas arborist ja Väikese väina seltsi eestvedaja Heiki Hanso. “Soovin kandideerida, et panustada lahedate algatuste Eestisse!” ütleb Hanso. “Minu elukutse on mind ühendanud elusloodusega ja sellest edasi on minu tähelepanu eriti pälvinud oma kodukoha veekogude ja kalastiku hea käekäik. On hea meel nentida, et Väikese väina probleemid on jõudsasti edenenud ja pole tühja pea peal seistud.”

Sotsiaaldemokraatide Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa valimisnimekirja juhib keskkonnaminister ja endine Saaremaa vallavanem Madis Kallas. Talle järgnevad Riigikogu liige, endine Hiiumaa vallavanem Reili Rand, endine Riigikogu liige ja Lääne maavanem, praegune keskkonnaministri nõunik Neeme Suur, endine Riigikogu esimees ja sotsiaalminister, praegune Hiiumaa vallavolikogu liige Eiki Nestor, Vormsi vallavanem Maris Jõgeva, ettevõtja ja Kuressaare kiirabi vastutav õde Angela Siinor, põllumajandusettevõtja Marge Kanna ning arborist ja Väikese väina seltsi eestvedaja Heiki Hanso.

Sotsiaaldemokraatide üldnimekiri valimisteks kinnitatakse koos valimisprogrammiga 14. jaanuaril toimuval üldkogul.