Sotsiaaldemokraatide juht Jevgeni Ossinovski pöördus murega Eesti pärast Eesti Kirikute Nõukogu poole

Ann VaidaAvatud ühiskond

Avaldame Jevgeni Ossinovski pöördumise Eesti Kirikute Nõukogule 1. detsembril 2018

Austatud Eesti Kirikute Nõukogu! Lubage mul jõulukuu esimesel päeval soovida Sotsiaaldemokraatliku Erakonna poolt kõigile teie liikmetele ilusat advendiaega!

Pöördun teie poole murega Eesti pärast. Viimastel nädalatel oleme olnud tunnistajaks, kuidas erimeelsused poliitilises üksikküsimuses on ühiskonnas vallandanud hirmu ja kurjuse. Olen veendunud, et demokraatia tähendab erinevaid arvamusi, diskussioone ja tuliseid vaidluseid, kuid ka lugupidavat suhtumist ligimesse. Debatid ÜRO ränderaamistiku üle on väljunud Eestis tsiviliseeritud demokraatliku arutelu raamidest.

Mäletan suure sümpaatiaga, kuidas 2015. aastal seoses põgenikekriisiga avaldas Eesti Kirikute Nõukogu inimliku ja mõistva seisukoha „Suhtumisest põgenike vastuvõtmisse“. Täna tekitab meie ühiskonnas pingeid rahvaste rändamisega seotud ÜRO dokument, mis ei peaks mitte rahvaid ja kogukondi lõhestama, vaid juhtima meid suuremale koostööle.

Teoloogiadoktor Johann-Christian Põder kirjutas hiljutises Postimehe arvamusloos „Miks toetavad kirikud ränderaamistikku“ järgmist: „Septembris toimunud roomakatoliku kiriku ja Kirikute Maailmanõukogu migratsiooniteemalisel konverentsil tõdeti, et kirikute aktiivsel osalusel valminud ränderaamistik peaks leidma üleilmset kasutust, et tõrjuda ksenofoobiat ja rassismi migrantide ja pagulaste suhtes. Ka paavst ise on rõhutanud korduvalt ÜRO ränderaamistiku tähtsust ja õhutanud selle nimel tööd tegema.“

Eesti Kirikute Nõukogu on hea näide sellest, kuidas erinevate kristlike konfessioonide vahel on saavutatud toimiv koosmeel ning osatakse koostöös toetuda kirikuid siduvale ühisosale. Taoline eeskuju on oluline kogemus, millest peaks õppima kogu ühiskond.

Sotsiaaldemokraadid jagavad kristluse tuumaks olevaid humanistlikke väärtusi. Meie eesmärk ‒ ligimesest hooliv ning sõbralik ühiskond ‒ on ka teie eesmärk. Advendiaeg on ootuse ja rahu, kuid ka enesesse vaatamise aeg. Palun teid, head kirikud, kasutada oma erilist ühiskondlikku sõna, et rahulikul advendiajal võidutseks armastus vihkamise üle.

Pauluse sõnadega jõulurahu soovides: „Aga Vaimu vili on armastus, rõõm, rahu, pikk meel, lahkus, headus, ustavus, tasadus, enesevalitsus ‒ millegi niisuguse vastu ei ole Seadus.“ (Gl 5:22-23)

Jevgeni Ossinovski
Sotsiaaldemokraatide juht