Sotsiaaldemokraatide kandidaat Tallinna Linnavolikogu esimehe ametipostile on Maris Sild

PiretTallinn

Sotsiaaldemokraatlik Erakond esitab Tallinna linnavolikogu esimehe kandidaadiks seni volikogu rahanduskomisjoni juhtinud Maris Silla, kes võtab ameti üle kevadel riigikogu Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni juhiks valitud Jevgeni Ossinovskilt. Ossinovski teatas oma tagasiastumisest 16. augusti õhtul.

Maris Sild esitatakse volikogu esimehe kandidaadiks Sotsiaaldemokraatliku Erakonna Tallinna piirkonna juhatuse otsusega. Piirkonna esimehe Raimond Kaljulaidi sõnul on Maris Sild volikogu esimehe ametipostile tugev kandidaat.

“Tallinna volikogu juht peab tegema head koostööd kõigi poliitiliste jõududega. Linnavolikogul on mõte vaid siis, kui see tegutseb kõigi linnakodanike esindusena, kus peetakse sisulisi arutelusid. Olen kindel, et just sellest Maris oma töös lähtub. Olen väga tänulik Jevgeni Ossinovskile tehtud töö eest. Esmakordselt üle pikkade aastate ei ole Tallinnas enam ühe erakonna ainuvõimu, mis peegeldub ka volikogu avatud ja kaasavas töös. See on eeskätt Jevgeni teene,” ütles Kaljulaid.

Jevgeni Ossinovski süda on ametist lahkumise eel rahul, sest vähem kui poole valitsemisperioodi jooksul on suur osa koalitsioonileppe punktidest kas täidetud või aktiivselt töös. „Muutused on toimunud linnaettevõtete juhtimises (mitmed ettevõtted on likvideeritud ja nõukogude politiseeritus vähenenud), oleme kiirendanud rattateede ehitust, tõstnud fookusesse linnalooduse ja kliimaküsimused, käiku on läinud ööbussid ja tasuta muuseumipühapäevad, lasteaia kohatasu on teist aastat külmutatud, rajatakse uusi trammiteid, hooldekodukoht on kättesaadav pensioni eest ja palju muud,“ rääkis Ossinovki. „Jah, mõnes valdkonnas tahaks rohkem ja kiiremini, aga oleme lühikese aja jooksul päris palju saavutanud,“ lisas ta.

Ossinovski volikogu juhi postilt lahkumise põhjust ei pea kaugelt otsima. „Riigikogu valimiste järel valis sotsiaaldemokraatide fraktsioon mind Toompeal fraktsiooni juhiks, mis on kujunenud sisepoliitilises olukorras mitte ainult suur au, vaid ka tõsine vastutus,“ lausus  Ossinovski. Uue valitsuse seadusandlik agenda on tema sõnul ambitsioonikas pea kõigis valdkondades, olgu selleks keskkond, regionaalpoliitika, inimõigused või haridus. „Valitsuserakonna fraktsioonilt eeldab see põhjalikku süvenemist, et tagada õigusloome kõrge kvaliteet. Nõnda olen jõudnud otsusele anda edasi linnavolikogu juhtohjad, et keskenduda tööle riigikogus ning jätkata Tallinna juhtimise juures tagasihoidlikumas rollis,“ selgitas Ossinovski.

Maris Sild ütles, et mitmendat põlve tallinlasena on tema jaoks väga oluline, et Eesti pealinn oleks kaasaegne ja hooliv linn. „Kahe aastaga, mil sotsiaaldemokraadid on linnajuhtimise juures olnud, on Tallinna elukeskkond muutunud turvalisemaks ja kaasaegsemaks,“ tõdes Sild. „Kavatsen volikogu juhina lähtuda paljuski eelkäija väärtustest ning võtta oma töös eritähelepanu alla keskkonda, liikuvust ja ligipääsetavust puudutavad küsimused. Olen valmis sajaprotsendiliselt pealinlaste huvide nimel tööle asuma,“ ütles Sild.

Täna töötab Sild Euroopa Parlamendi saadiku Sven Mikseri nõunikuna, ta on olnud kolmes järjestikuses koosseisus Tallinna volikogu liige. Varem on Sild panustanud Tallinna arengusse Kristiine linnaosakogus. Sild on töötanud ka kultuuriministri nõunikuna. Valituks osutudes oleks Sild teine Tallinna volikogu naissoost juht. Sillal on halduse ja ärikorralduse erialal kõrgharidus, mille ta omandas Tallinna Ülikoolis.

Tallinna linnavolikogu korraline istung toimub 24. augustil.