Sotsiaaldemokraatide konverents „Elu mõte on elusam elu“ keskendub omastehooldusele

Kirill KlausSotsiaalkaitse

Riigikogu sotsiaaldemokraatide fraktsiooni eestvedamisel toimub kolmapäeval Toompeal omastehooldusele ja väärikale vananemisele pühendatud konverents, kus lahatakse omastehooldajate ja hooldatavate heaolu parandamise võimalusi.

„Oleme oma arutelu „Elu mõte on elusam elu“ pealkirja laenanud Uku Masingult. Uurime, mida teha, et nii omastehooldaja kui hooldatava elu oleks elusam. Milliseid samme astuda selleks, et omastehooldajad ei mattuks üle jõu käiva koormuse alla ja millist tuge pakkuda, et abivajajad saaksid võimalikult kaua oma kodus elada. Need põletavad küsimused vajavad vastuseid, kui me tahame, et Eesti oleks ühiskond, kus kõige nõrgemad on väärikalt toetatud ja vajadusel hooldatud,“ ütles sotsiaalkomisjoni aseesimees Helmen Kütt.

Komandandi majas toimuva arutelu avaettekande peab MTÜ Omastehooldus juhatuse liige Ivar Paimre, kes räägib hoolduskoormuse mõjust peresuhetele Eestis ja teistes riikides. Dementsuse Kompetentsikeskuse tegevjuht Katre Pall käsitleb toetavaid sotsiaalteenuseid, mis aitavad inimesi pikemalt iseseisvalt elada. Helmen Kütt vaatab oma ettekandes lähitulevikku, lahates seda, kelle ülesanne on ikkagi leida omastehooldusele probleemidele toimivad lahendused. Sama küsimus on ka ettekannetele järgneva arutelu fookuses.

Arutelu, miks kestab Komandandi majas kell 10st 12ni, modereerib Heljo Pikhof.