Sotsiaaldemokraatide ministriportfellid keskenduvad inimeste toimetulekule, majanduslikule julgeolekule ning riigi siseturvalisusele

PiretValitsus

Sotsiaaldemokraatlik Erakond võtab enda kanda loodavas valitsuses viis ministrikohta, milleks on majandus- ja taristuminister, siseminister, keskkonnaminister, kultuuriminister ning tervise- ja tööminister.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees Lauri Läänemets tõdes, et ministriportfellide jaotus on mõistlik ning peegeldab sotsiaaldemokraatide keskseid eesmärke, milleks on tugev Eesti – riik, mis suudab seista iseenda ning oma inimeste toimetuleku ja väärikuse eest.

“Loodavas koalitsioonis soovisid sotsid eeskätt juhtida neid ministeeriume ja poliitikaid, mis tagavad Eesti julgeoleku selle siseriiklikus mõttes. Siseriikliku julgeoleku absoluutseks alusteks on inimeste toimetulek ja heaolu, riigi majanduse konkurentsivõime tagamine ning loomulikult siseturvalisus. Viimase puhul tasub meeles pidada möödunud sügist-talve, mil Venemaa üritas meie regioonis tekitada pingeid ja konflikte rändekriisi fabritseerimisega Leedu ja Poola piiridel,”  rääkis Läänemets. “Selliste katsete kordumist praeguses julgeolekuolukorras ei tasu kindlasti välistada. Täna eeldab riigi stabiilsuse tagamine valmisolekut – et politsei, piirivalve ning päästetöötajad oleksid motiveeritud ja hästi varustatud.”

Läänemets lisas, et sotsiaaldemokraatide prioriteet on inimeste kindlustunne – siseturvalisus, elanikkonna kaitse ning riigi võime võtta vastutus, kui turg ise ei toimi või loob ebaõiglust. “Meie ministrid viivad ellu aastaid oodatud hooldekodude kõigile kättesaadavuse reformi ja soodsate üürikorterite programmi. Seisame Eesti metsa kaitsel ja hoolitseme selle eest, et Eesti suudaks ise toota piisavalt soodsat taastuvelektrit. Eesti vanima erakonnana hoolitseme kindlasti ka Eesti kultuuri kestmise eest.”

Läänemetsa sõnul on sotsiaaldemokraatide jaoks ka ülimalt oluline keskkonnaministeeriumi töö juhtimine olukorras, kus rohepööre ning keskkonnapoliitika mõjutavad otseselt Eesti inimeste toimetulekut ja majanduslikku konkurentsivõimet. “Praeguse seisuga on keskkonnaministeeriumi puudulik poliitiline juhtimine toonud mitmetes küsimustes Eesti inimeste, majanduse ja ettevõtluskeskkonna jaoks riskantseid kokkuleppeid. Jätkusuutlikum tulevik on nii maailma kui ka Eesti huvides, kuid me peame seda tegema nii, et rohepööre oleks õiglane – saame seda teostada, pakkudes uusi ja paremaid väljavaateid ja toetades ühtlasemat regionaalarengut. Need lahendused on olemas ning seega just lähiaastatel teeme otsused, millel on meie keskkonnale, majandusele ning seeläbi ka inimeste toimetulekule äärmiselt olulised ja otsesed mõjud,” lisas Läänemets.

Kultuurivaldkonnas saab Läänemetsa hinnangul lähikuudel keskseks küsimuseks ambitsioonikate projektide käivitamine, mis ühest küljest toetab Eesti loomeinimesi, kuid teisalt paneb õla alla Eesti kuvandile laiemas maailmas läbi kultuuridiplomaatia. “Eesti vanima erakonnana teame hästi, et rahvuse ning seeläbi ka riigi keskne olemus ning väliskuvand toetuvad kultuurile. Ka keerulisemate aegadega – julgeolek, inflatsioon, majanduslik ebastabiilsus – silmitsi seistes peavad kultuuriinimesed tundma, et nende valdkond on oskuslikult ja kindlalt juhitud,” rõhutas Läänemets.

Riigikogu komisjonide esimeeste osas sisustab SDE sotsiaalkomisjoni, riigikaitsekomisjoni, õiguskomisjoni, põhiseaduskomisjoni esimeeste kohad; lisaks vastutab SDE riigieelarve kontrolli erikomisjoni aseesimehe ametikoha täitmise eest.