Sotsiaaldemokraatide nimekirjas kandideerib Riigikokku avaliku sektori keskastme juht Ants Kutti

PiretValimised

Avaliku sektori keskastme juht Ants Kutti, Kaitseliidu liige ja reservohvitser Ants Kutti kandideerib eelolevatel Riigikogu valimistel sotsiaaldemokraatide Ida-Viru piirkonna nimekirjas.

Kutti otsustas sotsiaaldemokraatide nimekirjas kandideerida seetõttu, et erakonna programm vastab tema nägemusele sellest, kuidas peaksid arenema Eesti riik ja ühiskond. “Minu jaoks on oluline näiteks sotsiaalsüsteemi arendamine, sealhulgas eakate toetamine ning et pension kataks inimesele vajalikud teenused ja kulud,” ütles ta ja lisas, et tema jaoks on tähtis lahendada kõik kitsaskohad, kus riik on pannud üle jõu käiva koormuse kohalikele omavalitsustele.

Peale selle on Kuttile olulised hariduse ja teaduse arendamine ning sellesse valdkonda tehtavad investeeringud, sise- ja välisjulgeolekut puudutavad küsimused ning energiajulgeolek.

Kutti sõnul on riigi sisejulgeoleku tagamise küsimuses riik aastate jooksul väga õhukeseks viilitud, mis väljendub riigi piiratud võimekuses panustada politseinike, piirivalvurite, päästjate, maksu- ja tolliametnike, kooli- ja lasteaiaõpetajate palkade tõusu ning pakkuda turvalisust tõstvaid teenuseid vajalikus mahus. “Lasteaednike ja koolide roll seaduskuuleka ja eduka noorsoo kasvatusel on väga oluline,” lisas ta.

Kutti jaoks on oluline seegi, et Narva saaks endale uue ja tänapäevase haigla ja hooldekodu ning siinkohal peab riik omavalitsusele appi tulema. Peale selle ootab Narva ka tänapäevast jalgpallihalli. “Muidugi pean oluliseks riigi investeeringuid Narva linna ja Ida-Virumaale, et vähendada vaesust ning leevendada noorte väljarännet. Tarvis on soodustada ja arendada selle piirkonna ettevõtlust ning kasvatada seeläbi tööhõivet ja tootlikkust.”

Erakonna peasekretäri ja Ida-Virumaa piirkonna juhi Eduard Odinetsi sõnul on Ants Kutti peale tubli ja eduka riigiametniku ka aktiivne kogukonnaliider. “Rõõm on selle üle, et Ants on otsustanud meie meeskonnaga liituda. Tema kogemus, pühendumus ja aktiivne kodanikupositsioon on just need omadused, mida üks hea ja usaldusväärne kandidaat vajab,” ütles Odinets.

Ants Kuttil on sisejulgeoleku magistrikraad Sisekaitseakadeemiast, ta on lõpetanud Tallinna Majanduskooli ja Tartu Ülikooli Narva Kolledži. Ta on EELK Narva Maarja koguduse juhatuse esimees.