Sotsiaaldemokraatide Tallinna piirkond: Tallinn peab tegema oluliselt enam koroonaviiruse tõkestamiseks

Kirill KlausKoroonaviirus

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna Tallinna piirkond ning fraktsioon nõuavad ühisavalduses Tallinna linnavalitsuselt palju otsustavamat tegevust koroonaviiruse tõkestamisel. Piirkonnajuhi Raimond Kaljulaidi sõnul on sotsiaaldemokraatidel neli konkreetset ettepanekut pealinnale.

“Koroonaviiruse puhang ei ole vaid meditsiiniline kriis. Meil on vaja tervishoiupoliitilisi, majanduslikke ja sotsiaalseid meetmeid, kui siseriiklikku levikut takistada tahame. Tallinna linn Eesti suurima ja rahvarohkeima omavalitsusena ei saa olla passiivne ning oodata riigilt korraldusi ja suuniseid. Vastupidi: Tallinn peab ka omalt poolt töötama välja meetmeid viiruse leviku tõkestamiseks,” ütles Raimond Kaljulaid.

“Viiruse leviku tõkestamises on olnud edukad need riigid ja linnad, mis on tegutsenud varakult ja otsustavalt. Taiwan ennetas. Seati sisse reisipiirangud, alustati avaliku ruumi desinfitseerimisega ja viidi sisse kehatemperatuuri kontroll. Seda kõike enne, kui nakatunute hulk jõudis kümneni. Taiwan sulges esialgu ka koolid ja lasteaiad. Ka Hong Kong ja Singapur on teinud olulisi ennetavaid samme,” lisas Kaljulaid.

Kaljulaidi sõnul saab Tallinn teha palju enam koroonaviiruse leviku vältimiseks. Sotsiaaldemokraadid ei pea linna kriisikomisjoni poolt otsustatud meetmeid Euroopa ja Eesti lähiriikide kiirelt muutuva olukorra taustal piisavaks ning teevad seepärast neli ettepanekut linnavalitsusele:

1) Karantiini ja suurte ürituste vältimise tõsiselt võtmine. Kõigi avalike ürituste puhul tuleb kaaluda, kas see on hädavajalik, kas saab edasi lükata, kui riskantne on vanemate inimeste ühised kinokülastused jne. Linnavalitsus peaks siin olema väga kiirelt reageeriv.

2) Desinfitseerimine. Ühistransporti, haridusasutusi, avalikke asutusi, eakate hooldekodusid ja päevakeskuseid tuleb regulaarselt desinfitseerida. Kohad, kus liigub palju inimesi või kus on suur kontsentratsioon eakaid, peavad olema erilise tähelepanu all.

3) Kokkupuutepunktide vähendamine. Kui on võimalik õppetöö viia internetti, tehkem seda. Koolimajade sulgemine on väga suur samm, aga see vähendaks võimalust, et ühe pere haigestumine 700 kaasõpilase kaudu edasi levib. Eakatele peab toidu (ka sooja) koju viima, et vähendada nende kokkupuutepunkte võimalike nakatunutega. Üle 80-aastased on kõige suuremas ohus riskirühm, kaitskem neid kontaktivaba kullerteenuse käivitamisega. Selleks võib leida vahendeid linnaosade reservfondidest.

4) Majandusriskide vähendamine ja töötajate kaitsmine. Isegi kui meditsiinilised riskid ei realiseeru, on sotsiaalne ja majanduslik mõju peaaegu vältimatu. Vaja on majanduslike meetmete väljatöötamist, ajutise toe andmist turismi- ja majutussektorile, aga võib-olla ka transpordi- või iduettevõtetele, sest ohtu võivad sattuda väga hea tervisega firmad. Tallinn, kus luuakse üle poole Eesti SKT-st, peab ise näitama eeskuju ja seisma oma ettevõtete ning töötajate huvide eest ja seda nõudma ka riigilt.