Sotsiaaldemokraatide valimisprogrammi fookuses on inimeste toimetulek

PiretValimised

Sotsiaaldemokraadid kinnitasid täna Jõhvis toimuval erakonna üldkogul Riigikogu valimiste valimisprogrammi, mis lähtub ideest: “Toimetulek on julgeolek”.

Valimisprogrammi fookuses on inimeste sissetulekud ehk palkade ja pensionite tõstmine, majandusareng ja seda toetav haridus ning tulevikuenergeetika ja julgeolek.

Erakonna esimees Lauri Läänemets ütles, et sotsiaaldemokraatide valimisprogrammi ja poliitika keskmes on inimene. “Peame hoolitsema selle eest, et Euroopa kiireim hinnatõus ei hävitaks Eesti perede sissetulekut ega laastaks kohalikke ettevõtteid. “Kuna on tõusnud hinnad, siis peavad tõusma ka sissetulekud – palgad, pensionid ja lapsetoetused,” sõnas ta.

Erakonna valimisprogramm näeb ette miinimumpalga tõstmist 1200 eurole, mis omakorda tõukab tõusule ka teised palgad ja pensionid. “Meie plaan on tõsta alampalka järk-järgult 2024. aastal 1000 eurole, 2025. aastal 1100 eurole ja 2026. aastal 1200 eurole,” rääkis Läänemets. Samuti soovitakse tõsta vanaduspension 1200 euroni, kuid mitte vähem kui 50%ni keskmisest palgast ning maksta lapsetoetust võrdselt iga lapse eest 150 eurot.

Majandusarengu toetamiseks on sotsiaaldemokraatide programmis põhimõtet, et tuleb toetada inimeste õppimist ja enesearendamist töötamise ajal, sest Eestis osaleb liiga vähe täiskasvanuid elukestvas õppes. Sotsiaaldemokraadid näevad, et tulevikus võiksime jõuda neljapäevase töönädala sisseseadmisele neile, kes õpivad ühe päeva nädalas. “Eesti haridussüsteem peab olema maailmatasemel ja võrdseid võimalusi loov, selleks tuleb tagada õpetajate järelkasv, milleks loome õpetajate karjäärimudeli ning kehtestame õpetajate miinimumpalgaks 130% Eesti keskmisest palgast,” rääkis Läänemets. Koolis peab olema turvaline ja uudishimu toetav keskkond ning laste õpetamisel tuleb veelgi enam lähtuda iga lapse tugevustest ja õppimistempost. Oluline on toetada ka laste ja noorte osalemist huvitegevuses.

Eesti majanduse uue arenguhüppe saavutamiseks on sotsiaaldemokraatide arvates tarvis sihikindlamat teaduse ja innovatsiooni toetamist. “Meie plaan näeb ette teadus- ja arendustegevuse rahastuse suurendamise viie aastaga 3%-ni SKT-st, millest riik panustab ühe protsendi,” ütles Läänemets. Tema sõnul peab ka erasektoris innovatsioon oluliselt kasvama ja seda üle Eesti.

Sotsiaaldemokraatide valimisprogrammi 12 peamist valimislubadust on:

 • Tõstame miinimumpalga 1200 euroni;
 • tõstame vanaduspensioni 1200 euroni, kuid mitte vähem kui 50%ni keskmisest palgast;
 • suurendame elukestvas õppes osalevate täiskasvanute osakaalu ning kehtestame tulevikus 4-päevase töönädala neile, kes õpivad ühe päeva nädalas;
 • ehitame 5000 uut korterit üle Eesti, suurendades riikliku üürielamute programmi rahastust;
 • aitame luua maapiirkondadesse 15 000 uut töökohta;
 • anname kõigile ravikindlustuse;
 • seisame kõigi perede väärtustamise eest ja muudame perehüvitised õiglasemaks. Tõstame lapsetoetuse 150 euroni ja indekseerime selle;
 • astume järgneva nelja aastaga kõik vajalikud sammud selleks, et minna 2030. aastaks üle taastuvenergiale;
 • vähendame metsade raiemahtu ning suurendame puidusektori lisandväärtust säilitades töökohad;
 • kriisivalmiduse tõstmiseks läbivad pooled Eesti inimesed elanikkonnakaitse koolitused;
 • pakume vaimse tervise abi kõigile vajajatele ning pöörame erilist rõhku laste ja noorte vaimsele tervisele;
 • pakume maailmatasemel haridust kõigile.

Sotsiaaldemokraatide valimisprogramm:

LÕPLIK_SDE PROGRAMM 2023. AASTA RIIGIKOGU VALIMISTEL_üldkogul kinnitatud