Sotsiaaldemokraatide volikogu: elamispind peab olema kättesaadav ja jõukohane kõigile

digiUncategorized

Sõjapõgenike kriis toob välja puudused Eesti elus ning valitsus peab võtma kasutusele lahendused, mis lisaks sõjapõgenike eluasemeprobleemidele parandavad eluasemete kättesaadavust kõigile Eesti inimestele. Peame oluliseks riiklike üürimajade programmi kiiret taaskäivitamist, eakatele pansionaadi tüüpi elamispindade rajamist, toetuse maksmist neile, kes on valmis sõjapõgenikke majutama ning kasutuseta seisvate munitsipaalpindade elamiseks kohandamist.

Esiteks. Valitsusel tuleb lisaeelarvega taaskäivitada seisma pandud riiklik üürimajade programm, et  tänapäevaste üürikodude kättesaadavus paraneks üle Eesti.

Teiseks. Riigil tuleb toetada omavalitsusi, et kasutusest väljas olevad munitsipaalhooned kohandada elamispindadeks ja remontida elamiskõlbmatud munitsipaalkorterid.

Kolmandaks. Valitsus peab kiirendama eurorahade eest eakate pansionaati tüüpi teenusmajade ehitamist. Soovijatele vanaduspõlves tuge ja läbimõeldud elamistingimusi pakkudes, vabanevad nende tänased elamispinnad.

Neljandaks. Toetame Eesti elanikke, et nad pakuksid julgemalt elamispindu sõjapõgenikele kasutamiseks. Kutsume riigikogu üles toetama seaduseelnõu, mis näeb ette 210-eurose ajutise toetuse inimestele, kes on valmis andma neile kuuluva eluaseme või selle osa Ukraina sõjapõgenike käsutusse.

Nende meetmete toel loome linnades ja valdades juurde elamisvõimalusi, säilitame inimeste liikumisvabaduse ning vähendame pikaajaliselt survet üürihindade tõusuks. Nii muudame Eesti tugevamaks, kindlustame oma inimeste toimetuleku ja aitame sõjapõgenikke!