Sotsiaaldemokraatide Võru-, Valga- ja Põlvamaa esinumber on Ivari Padar

PiretValimised

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna juhatus kinnitas üheteistkümnenda ringkonna kandidaatide nimekirja Riigikogu valimisteks. Esinumbrina kandideerib selles piirkonnas Riigikogu liige Ivari Padar, kellele järgneb Võru linnapea Anti Allas.

Ivari Padar ütles, et valimiste põhiteema on kindlasti inimeste toimetulek ja riigi julgeolek. “Meie riigi julgeolekut mõjutavad paljud tegurid, nii kaalutletud riigikaitselised otsused, aga ka see, kuidas läheb meie enda inimestel.” Oluline on leida lahendused meie majanduses toimuvale – kiirele hinnatõusule ja elujärje langemisele, lisas ta. “Sotsiaaldemokraadina seisan selle eest, et kõik inimesed saaksid oma töö eest palka, mis lubab neil väärikalt elada,” ütles Padar.

Erakonna Võrumaa piirkonna esimehe ja Võru taasiseseisvumisaja pikima staažiga meeri, Anti Allase hinnangul on valimiste peamine küsimus kohalike inimeste jaoks, kas elu säilimine Kagu-Eestis on Toompealt vaadatuna üldse oluline. “Trend, et peame siin Kagu-Eestis oma elanikele samu teenuseid pakkudes läbi ajama märkimisväärselt väiksemate vahenditega, võrreldes kuldsete ringi omavalitsustega, peab lõppema,” sõnas ta.

Allas ütles ringkonna nimekirja kohta, et tal on väga hea meel, et kokku on saanud erineva kogemuse ja pädevusega inimesed. “Neil kõigil on selge arusaam sellest, missuguseid vajalikke muudatusi on tarvis nii kohalikul kui ka riiklikul tasandil, et elu Kagu- Eestis areneks.”

Võru-, Valga- ja Põlvamaa piirkonnas kandideerivad sotsiaaldemokraatide nimekirjas ka erakonna Põlvamaa piirkonna aseesimees Sirje Tobreluts, erakonna Valgamaa piirkonna esimees ja koolijuht Karl Kirt, kooliõpetaja Katre Kikkas, Setomaa vallavanem Raul Kudre, siseministri nõunik Maris Neeno, majandus- ja taristuministri nõunik ja endine Võru abilinnapea Toomas Sarapuu, erakonna Põlvamaa piirkonna esimees Jana Morozov, Setomaa sootska, Inara Vanavalgõ Kohvitarõ perenaine Inara Luigas.

Sotsiaaldemokraatide üleriigiline nimekiri kinnitatakse koos valimisprogrammiga 14. jaanuaril Jõhvis toimuval üldkogul.