Sotsiaaldemokraatidest omavalitsusjuhid: Valitsus ohverdab regionaalarengu

Kirill KlausEesti

Pühajärvel eile nõu pidanud Sotsiaaldemokraatliku Erakonna piirkonnajuhid leiavad, et järgmisel aastal võib ääremaastumine süveneda, kuna uus riigieelarve suurendab piirkondlikku ebavõrdsust ega aita luua
õiglasemat riiki.

„2020. aasta eelarve kokku pannud valitsus ohverdas regionaalarengu. Nüüdseks on selge, et valitsus tõmbas sealt enam kui 50 miljoni euro ulatuses maha regionaaltoetusi, et saada eelarve struktuursesse tasakaalu. Sisuliselt lappis koalitsioon eelarveaugud kinni Eesti ühtlasema arengu, kohaliku ettevõtluse ja maainimeste arvelt. See on kahetsusväärne valik,“ ütles Sotsiaaldemokraatliku Erakonna aseesimees ja riigikogu liige Lauri Läänemets.

Läänemetsa sõnul on eeskätt vähendatud neid investeeringuid, mis aitaksid kas otseselt või kaudselt kaasa töökohtade loomisele ja edendaksid elu väljaspool Tallinna ja Tartut. „Tõsiasi on ka see, et valdav osa regionaalsetest kärbetest on tehtud EKRE ministrite valitsemisalas,“ lisas ta.

Paljudele maainimestele eluliselt tähtsa viimase miili ehk siis kiire interneti rajamise programmi summa väheneb järgmisel aastal näiteks 6 miljoni euro võrra. Lisaks ei leia eelarvest Kredexi väikeelamute
rekonstrueerimise ja päikesepaneelide toetusmeetmeid, mille mõlema maht oli 1 miljon eurot. Regionaalsete ettevõtete toetus elektriühenduste loomiseks kahaneb 600000 euro ning peamiselt väikestele asumitele mõeldud taastuvenergia kütteseadmetele üleminekutoetus 2 miljoni euro võrra.

Piirkondlikku ettevõtlust lööb ka see, et korterelamute programmile antakse varem lubatust kolm korda vähem raha ning kahe aasta pärast lõpetatakse selle programmi rahastamine täielikult. Lisaks vedas valitsus alt põllumehi, kellele makstakse üleminekutoetuste ehk top-up’i 15,3 miljoni euro asemel 5 miljonit eurot.

2020. aasta riigieelarvega kaotab või vähendab (numbri ees on miinus)

Kiire interneti programm ehk viimane miil -6 miljonit eurot

Korterelamute rekonstrueerimise programm -14,37 miljonit eurot

Päikesepaneelide toetus -1 miljon eurot

Väikeelamute rekonstrueerimise toetus -1 miljon eurot

Regionaalsete ettevõtete võrguühenduste toetus -1 miljon eurot

Lokaalsete taastuvenergia kütteseadmete toetus -2 miljonit eurot

Ettevõtete elektriühenduste loomise toetus -600 000 eurot

Pärnu Lennujaama rajamine -17 miljonit eurot

Põllumeeste otsetoetused ehk top`up -10,3 miljonit eurot

Õpetajate palgad -9 miljonit eurot