Sotsiaaldemokraatlik Erakond: riik peab hakkama ehitama maapiirkondadesse üürimaju

PiretÜürielamute programm

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna juhatus soovib taastada üürielamute programmi, et toetada töökohtade loomist üle Eesti ja pidurdada rännet suurlinnadesse. Riiklike elamispindade ehitamisel soovib erakond keskenduda Eesti väikelinnadele ja maapiirkondadele. 

Erakonna esimehe Lauri Läänemetsa hinnangul on regionaalsesse arengusse tarvis panustada rohkem kui kunagi varem. “Elamispindade nappus on järjest olulisem põhjus, miks inimesed väiksematest linnadest ja asulatest lahkuvad. Soovime, et ettevõtjatel oleks võimalik luua uusi töökohti ning selleks peab olema võimalik riigisisene tööränne, mida täna takistab elamiskohtade puudus.”

Läänemetsa sõnul on Eesti kasin üüriturg Ukraina sõjapõgenike tõttu täiendava surve all, mistõttu tuleb rohkem panustada selleks, et kodu oleks Eesti inimestele kättesaadav.

Seisame täna probleemi ees, kus saadaval ei ole piisavalt elamispindu – üürikorterid moodustavad umbes 20% eluruumidest. Samuti puuduvad Eestis suured professionaalsed üürielamute arendajad. “Näiteks peavad Narva ja Sillamäe meelitama uusi õpetajaid eestikeelsele haridusele üleminekuks ning uuringute järgi on tänapäevane elukoht otsuse tegemisel oluline eeldus. Riigi roll on seista regionaalse tasakaalu eest, see on pikaajaliselt soodsam, kui ebamõistlikult kiire linnastumine,” ütles Läänemets.

Majandus- ja taristuminister Riina Sikkuti sõnul näitas eelmine taotlusvoor, et üürielamute järele on märkimisväärne nõudlus. “Sotsiaaldemokraatide eestvedamisel loodi 2017.–2019. aastal 537 uut elupinda inimestele, kes panustavad kohalikku majandusse, aga ka vähekindlustatud peredele, kellel on enda sissetulekute juures raske sobivat üüripinda leida,” meenutas Sikkut.

Ministri sõnul on eelmisel korral toetusi taotlenud ja nende eest üürimaju rajanud omavalitsuste juhid kinnitanud, et üürimajade projekt oli edukas ning ükski toona ehitatud korter ei seisa täna jõude. Samuti on mitmes piirkonnas valmisolek elamute ehitamiseks.

Sotsiaaldemokraadid esitavad üürielamute programmi taaskäivitamiseks oma ettepanekud valitsusele lähiajal.