Sotsiaaldemokraatliku Erakonna Järvamaa piirkond: Õpetajate palgatase tuleb säilitada

digiHaridus

Eile õhtul kogunenud Sotsiaaldemokraatliku Erakonna Järvamaa piirkonna üldkogu võttis vastu avalduse milles kutsutakse üles Järvamaa omavalitsusi säilitama õpetajate palgad, et vältida hariduse kvaliteedi langust piirkonnas, teatab Sotsiaaldemokraatliku Erakonna aseesimees Lauri Läänemets Järva Teatajas.

„Riiklikust terviseseisakust alguses saanud majanduslangus on jõudmas kõigisse eluvaldkondadesse, mõjutades inimeste töökohti ja sissetulekuid. Selle tulemusena väheneb kohalike omavalitsuste tulubaas ning sunnib eelarves planeeritud tegevusi kärpima. Esialgu on nähtavad vaid tervisekriisi mõjud, kuid sellele järgneb majanduslangus, mis toob kaasa suurema tööpuuduse ning veel suurema surve kohalike omavalitsuste maksulaekumisele,“ ütles Sotsiaaldemokraatliku Erakonna Järvamaa piirkonna esimees Lauri Läänemets.

Sotsiaaldemokraadid seisavad kõigis Järvamaa omavalitsustes haridustöötajate palkade eest. 

Investeeringuid on võimalik ära jätta ja edasi lükata ning parematel aegadel kasvanud tegevuskulusid vähendada, ilma, et sellel oleks suuremaid tagajärgi inimeste heaolule. Hariduskärbetel on aga pikaajaline negatiivne mõju noortele ning kohalikele kogukondadele.

„Sotsiaaldemokraadid seisid valitsuses ja seisavad ka nüüd selle eest, et õpetajate palk moodustaks vähemalt 120%  Eesti keskmisest palgast ning riigi toel tegime ära lasteaiaõpetajate töötasude tõstmise. Saavutatut ei tohi kriisis tagasi pöörata, lapsed vajavad parimat haridust sõltumata majanduse olukorrast ning kriisi ajal tehtud ajutised lahendused kipuvad kestma kauem kui algselt planeeriti,“ märkis Läänemets.

Iga õpetaja amet on vastutusrikas, kuid seda tööd tehakse kirega. Samas on Eesti vananevas ühiskonnas uusi õpetajaid järjest raskem leida ning kriisi ajal tehtud kerged sammud töötasude alandamiseks või ametikohtade koondamiseks omavad mõju, mida hiljem ümber pöörata on raskem. Me ei tohi anda ühelegi õpetajale valet signaali, et tal oleks põhjust vahetada Järvamaa ja siinsete inimeste jaoks nii oluline töökoht mõne teise ameti vastu. Vastupidi, õpetajaid ja nende abisid koolis ning lasteaias tuleb tunnustada ja ka keerulistel aegadel esile tõsta öeldi avalduses.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna Järvamaa piirkond: Õpetajate palgatase tuleb säilitada