Sotsiaaldemokraatliku Erakonna Keila osakonna juhiks valiti Anneli Pärlin

digiHarjumaa

24.septembril kogunes Sotsiaaldemokraatliku Erakonna (SDE) Keila osakonna üldkoosolek, et valida uued juhtorganid. Esimeheks valiti hiljuti erakonnaga liitunud Anneli Pärlin, kes on Lääne-Harju Kultuurikeskuse ja Hiirekese Perekeskuse juhataja, aseesimeesteks Keila Kooli õppealajuhataja Ahti Noor ja Keila Rehabilitatsioonikeskuse juhatuse liige Kadri Tomera.

SDE Keila osakonna uue esimehe Anneli Pärlini sõnul on tal hea meel, et uus juhatus on ühtviisi pädev nii haridus- kui ka sotsiaalvaldkonnas. „Need on teemad, mis on sotsiaaldemokraatidele alati südamelähedased olnud ning millesse me soovime edaspidi ka Keila linna tasandil aina enam panustada,“ ütles Anneli Pärlin. „Palju häid asju linna ruumilises arengus ja taristu parendamises on juba teoks saanud. Nüüd on vaja minna süvitsi sisuliste teemadega nagu näiteks võrdsed võimalused haridusasutustes ja kaasav juhtimiskultuur linna tasandil. Uus juhatus koos toetava osakonnaga ootab põnevusega seda väljakutset ning loodab kohalike poliitikute üha tihenevale koostööle kodulinna paremaks muutmisel,“ lisas Pärlin.

Senine kauaaegne SDE Keila osakonna esimees Mati Õunloo tervitas igati uusi värskeid tuuli juhtkonnas ja soovis edu ning jõudu selles väljakutseid pakkuvas töös. Eelnevate aastate jooksul on Sotsiaaldemokraatlik Erakond kuulunud Keila linna juhtivasse koalitsiooni, hetkel ollakse opositsioonis.