Sotsid ei nõustu õpetajate lisatasude vähendamisega

Kirill KlausHaridus

Eile Järvamaal kogunenud Sotsiaaldemokraatliku Erakonna Omavalitsuskogu pöördus Eesti Linnade- ja Valdade Liidu poole seoses valitsuse plaaniga vähendada 2020. aasta riigieelarves õpetajatele mõeldud lisatasusid 9 miljoni euro võrra.

„Meile teadaolevalt on haridus- ja teadusministeerium eelarve läbirääkimistel omavalitsuste ja õpetajate eest lisatasude vähendamist varjanud. Selle tulemusena väheneb tublimate õpetajate palk,“ põhjendas pöördumise aluseid SDE omavalitsuskogu esimees, Setomaa vallavanem Raul Kudre.

Õpetajate miinimumpalk tõuseb 2020. aastal 5,2%, kuid selleks eraldatakse riigieelarvest täiendavaid vahendeid vaid 2,5%. Puudu jääva osa võrra vähenevad eelkõige just tublimate ja rohkem tööd tegevate õpetajate palgad või peab tekkiva miinuse kompenseerima kohalik omavalitsus.

Omavalitsustele makstav haridustöötajate palgatoetus koosneb õpetaja miinimumpalgast ja lisaks sellele juurde antavast 20% lisatasudeks. HTMi plaanide kohaselt vähenevad 2020. aastal õpetajate lisatasud 3% ehk ligi 9 miljonit eurot. Lisatasusid makstakse koolides eelkõige klaasijuhatamise ja haridusuuenduste elluviimisega tegelemise eest. Kuna lisatasudest kompenseeritakse maapiirkondades normist väiksemate klassikomplektide toimimist, mõjutab see tugevalt ka väikekoolide toimimist.

„Soovime, et omavalitsused avaksid valitsusega uuesti läbirääkimised haridustöötajate palgaraha puudutavates küsimustes eesmärgiga mitte lubada vähendada õpetajate lisatasusid,“ selgitas Kudre.

SDE Omavalitsuskokku kuuluvad kõik sotsidest kohalike volikogude liikmed ja sotside nimekirjades volikogudesse valitud inimesed. Samuti valla- ja linnavalitsuste ning osavalla- ja linnaosakogude liikmed.

Omavalitsuskogu valis omale uueks esimeheks Setomaa vallavanema Raul Kudre ja aseesimeheks Kadrina vallavanema Kairit Pihlaku.