Sotsid kinnitasid Jarno Lauri Tartu meerikandidaadiks

Kertu ValgeTartu

Tartu linnaplaneerimise ja maakorralduse ala abilinnapea ametis töötav Jarno Laur on varem öelnud, et läheb sügisestele valimistele välja linnapeakandidaadina, kui tema erakond (SDE) teda toetab. Nii ka läks. Tänasel Sotsiaaldemokraatliku Erakonna Tartu piirkonna üldkogul nimetati ta meerikandidaadiks.

Linna ees seisvatest väljakutsetest rääkides märkis Laur, et tartlaste suurimaks nurinaks on olnud tööalaste eneseteostusvõimaluste vähesus. Vähemasti kinnitavad seda rahuloluuuringud. «Soovime teha Tartust uue majanduse lipulaeva, kasvava ja kaasava Tartu, mis veaks Eestit eest,» ütles ta Tartu Postimehele saadetud läkituses.

Valimisprogrammi aluseid tutvustanud linnavolikogu liige Kadri Leetmaa märkis ettekandes, et  sotsiaaldemokraatide eesmärgiks on kaasav linn igas mõttes. See on linnaruum ja ühistransport,  mis on kõigile juurdepääsetav ja mugav. Töövõimalused ja inimese toetamine, kui ta satub abivajajate hulka. Aga ka Euroopa tasandil silmapaistva kvaliteediga haridus kõigile, loetles ta eesmärke.

«Võrdne juurdepääs haridusele, avalikule ruumile, töökohtadele pole mitte ainult õigluse küsimus, see on ka majandusliku edu küsimus – ressurssi, mis on kõige väärtuslikum, tuleb ka maksimaalselt ära kasutada,» lisas omalt poolt linnapeakandidaat Laur.

SDE Tartu piirkonna esimees Heljo Pikhof väljendas oma rahulolu, et eelmistel valimistel lubatud ranitsatoetus on erakonnal õnnestunud linnaeelarvesse sisse kirjutatada ning iga algklassi minev Tartu laps saab linnalt 50 eurot toetust. «Järgmise sammuna soovime oluliselt kättesaadavamaks muuta huvihariduse,» kinnitas Pikhof. «Koos valitsuse jagatava sihtotstarbelise toetusega soovime tõsta ka linna panust, et igal lapsel oleks võimalik ühes huviringis osaleda tasuta.»

Tartu volikogu sotsiaaldemokraatide fraktsiooni esimees Tõnu Ints tõi esile, et linnapeakandidaadi nimetamisel on Jarno Laur kindlasti parim valik, sest tal on pikaajaline kogemus Tartu linnavolikogust ning viimasel neljal aastal abilinnapeana. «Laias planeerimise ja ehituse valdkonnas on ta oma tööga hästi toime tulnud ja linna probleemidega detailselt kursis,» leidis Ints.

Jarno Laur on Tartu linnavolikokku kuulunud vaheaegadega alates 2003. aastast. Aastast 2013 on ta Tartu abilinnapea. Laur on olnud ka riigikogu liige, Väätsa vallavanem ja sise- ning rahvastikuministri nõunik.

Allikas: Tartu Postimees