Sotside blogid

 • Rein Randver: Reginaalpoliitikat tehakse huvihariduse toetamisega
  Valgamaa sotsiaaldemokraadid
  Kultuuriministri eestvedamisel võeti 2017. aasta kevadel vastu otsus, millega käivitati  sotsiaaldemokraatide algatatud huvitegevuse reform. Selle eesmärgiks on tagada igale noorele võimalus saada osa talle meelepärasest huviringist. Huvitegevuse ja huvihariduse toetamine riigieelarvest käivitati juba 1. septembril 2017. aastal. See on esimene reaalne regionaalpoliitiline meede! Sotsid on selgel veendumusel, et igal lapsel,... Loe edasi
 • Eramaja ehitus võiks olla bürokraatiavaba
  Neeme Suur
  Valimiseelsel perioodil on huvitavaid mõtted hulganisti ringi liikumas. Riigireformi SA juht vandeadvokaat  Jüri Raidla on välja käinud mõtte, et Eestis tuleb ametnike arvu vähendada kaks korda. Eesti 200 programm näeb ette kogu üldhariduse ja sotsiaalteenuse ära võtmise kohalikelt omavalitsustelt ja andmise riigi kätte. Ka sotsiaaldemokraadid on veendunud, et riiki tuleb... Loe edasi
 • Eksimine ei tähenda eksitusse jäämist
  Toomas Jürgenstein
  See oli vist unenägu?Ilmunud Tartu Postimehes: https://tartu.postimees.ee/6498141/toomas-jurgenstein-eksitusele-ei-jargne-poomistLugesin EKRE liikme Kenno Põltsami karmi reaktsiooni erakonna Eesti 200 kohta, mis oli suunatud muuhulgas ka eestlasi-venelasi algselt eristavale ja siis kokkuviivale plakatiaktsioonile („Piinlik, Eesti 200“ PM 10.02.2019). Kindlasti oli väljatoodud kriitikas ka õigustatud väiteid, kuid pisut kujundlikult öeldes ma arvan, et pärast ühe erakonna... Loe edasi
 • Toomas Jürgenstein: eksitusele ei järgne poomist
  Tartu Sotsiaaldemokraadid
  Lugesin Kenno Põltsami karmi reaktsiooni erakonna Eesti 200 eestlasi-venelasi algul eristavale ja siis kokkuviivale plakatiaktsioonile («Piinlik, Eesti 200» TPM 10.2). Kindlasti oli esiletoodud kriitikas ka õigustatud väiteid, kuid kujundlikult öeldes arvan ma, et pärast ühe erakonna eksimusi ei tohiks üldistavat hukkamõistupedaali päris põhja vajutada. Ma ei kahtle selles, et Eesti... Loe edasi
 • Lapse lasteaeda jõudmine ei tohi sõltuda tema vanemate rahakoti paksusest!
  Annela Ojaste
  Eesti Päevalehest loetud Kristi Stahli arvamusloo „Kõigile tasuta lasteaiakoha andmine teeks rohkem halba kui head“ puhul teeb kõige enam muret see, et lastega tegelev inimene seab kahtluse alla kõigile lastele võrdselt hea ja turvalise kasvukeskkonna võimaldamise. Vahendid riigieelarves on alati prioriteetide küsimus ning viimastel aastatel on paljude  rõõmuks just lapsed, pered... Loe edasi
 • Vahekokkuvõte valimisjooksust
  Toomas Jürgenstein
  Kümmekond aastat tagasi tundsin, et füüsiline vorm läheb väga käest ja hakkasin tasapisi jooksmas käima. Alates 2012. aastast olen sügiseti osalenud Tartu jooksumaratoni 10 kilomeetri jooksudes ning seda valimistele üle kandes võin hetkel kujundlikult öelda, et valimisjooksuga olen praegu kusagil Karlova majade vahel, kuid Annelinna sild juba paistab.Teen nüüd mõned... Loe edasi
 • Minu valimisdeviis: Eesti vajab arenguks vaimset vabadust
  Barbi Pilvre
  Eestis võiks inimestel lasta olla eestlane mitmel erineval moel, meil on erinevad arusaamad maal ja linnas, põhjas ja lõunas, erinevate keelekogukondade arusaamad elust võivad olla erinevad -- meid seob lojaalsus Eesti riigile.Mõni aeg tagasi lahvatas skandaal, kus trammipeatusse ilmusid üle öö reklaamid, mis näitasid juskui ette kohad, kus peavad seisma... Loe edasi
 • Ristil ja Taeblas moodustati kogukonnakogud
  Neeme Suur
  Lääne-Nigula vallas on kaheksa piirkonda. Neli nendest on kaetud osavaldadega - Kullamaa, Martna, Noarootsi ja Nõva. Kui omavalitsused ühinesid, siis lepiti ühinemislepingus kokku, et need piirkonnad, kus osavalda ei ole (Risti, Palivere, Taebla ja Linnamäe) võivad moodustada kogukonnagu. Ikka selleks, et oma piirkonna arengutes kaasa rääkida, et piirkonna inimeste hääl paremini suurde valda... Loe edasi
 • Milleks Piritale Mustakivi tee?
  Barbi Pilvre
  Kuuldavasti on Tallinna linn välja kaevanud 1980ndatest pärit idee välja ehitada Mustakivi tee Lasnamäe ja Pirita vahel, läbi Pirita Maarjamäe asumi, Sisekaitseakadeemia krundi ja Kose tee äärse metsamassiivi kaudu. Vastuargumendid on magistraali asukoht uue lasteaia kõrval,  ilusa kõrge, Kose tee äärse männimetsa läbilõikamine ja ennekõike küsitav kasu ning vajadus. Sõidan ise... Loe edasi
 • Gea Kangilaski: Seksuaalharidusest Eesti koolides
  Tartu Sotsiaaldemokraadid
  Kristi Helme Eesti Päevalehest uuris Gea Kangilaski käest seksuaalkasvatuse kohta Eesti koolides. Artiklit saab lugeda siin Siin on kokkuvõtteks artikli põhilised küsimused: Kuidas võib jääda rahule seksuaalkasvatusega Eesti koolides? Kas on vist nii, et 90ndatest alates on tehtud ära kiiresti suur töö ning näiteks teismeliste raseduste osas on Eestis neid... Loe edasi
 • Madis Roodla: Tarbijana rändekriisi vastu
  Noored Sotsiaaldemokraadid
  Viimasel ajal on meie ühiskonnas taas puhkenud rändest ajendatud arutelu. Teemade, nagu ränne puhul on inimestel tihti oma tugevad seisukohad, see kas need põhinevad pigem faktidel või emotsioonidel on vaieldav. Mind on painamas aga see, et ei pakuta välja ideid, kuidas kliimasoojenemisest tulenevat rändesurvet saaks leevendada. Nii pooldajad kui vastased... Loe edasi
 • Pavel Prokopenko: lahendus väljasurevatele maakondadele – igale noorperele uus korter!
  Noored Sotsiaaldemokraadid
  Pole saladus ega ime, et Eestis on suur siseriiklik emigratsioon vähem jõukamatest maakondadest rikkamatesse regioonidesse. Aastavahemikus 2017-2018 on koguni 12 maakonnas olnud negatiivne rändesaldo. Kõige suurem riigisisene emigratsioon, Statistikaameti andmetel, oli mõistagi Ida-Virumaal, kus tööpuudus ja muud asjaolud lihtsalt sunnivad inimesi Ida-Virumaalt välja kolima. Tulenevalt ka sellest, et väljarändajad on... Loe edasi
 • Joosep Vimm: kas Põlluaas tegeleb ebaseadusliku jälitustegevusega?
  Noored Sotsiaaldemokraadid
  Aasta hakkab lõpule jõudma ja oleks võinud loota, et veel viimaseid rahulikke puhkepäevi üritab nautida enamik meie seast. Võta näpust, Henn Põlluaasa macho-vunts lõi ikka võbelema. Kuidas siis nii, et temasarnane mees mõne ühiskondliku süsteemse päris mure osa võib olla?! Paraku näitab kurb statistika just macho-kultuuri õõvastavat tulemust. Politsei saab... Loe edasi
 • Kolm esimest lubadust valimisteks
  Toomas Jürgenstein
  Minu esindusnägu lähenevatel Riigikogu valimistel  Valimised terendavad juba paari kuu pärast ning enamikku kandidaatidest vaevab muu hulgas ka küsimus, kuivõrd suudab ta oma isiku, isiklikud ideed ja tugevused koduerakonda toetama panna. Jõulude ajal tuligi mulle pähe kolm teemat ja nendega seotult mõtlesin välja kolm esmast valimislubadust, milles end enam-vähem koduselt... Loe edasi
 • Uudised Lääne-Nigula volikogust
  Neeme Suur
  Jõulukuisest Lääne-Nigula volikogu istungist on uudiskünnist ületanud nii mõnigi huvitav teema - eelkõige muidugi rahvastikutaaste komisjoni moodustamine ja Nõva kooli vaidluse jätkumine.  Tähelepanu osaliseks on saanud ka Linnamäe hooldekodu teema. Siiski oli seal ka mitmeid muid küsimusi, millest inimestel on hea teada. Panen mõned siis siia kirja. VOLIKOGUS LÄBIS ESIMESE... Loe edasi
 • Aeg annab arutust
  Toomas Jürgenstein
  Tõstsin oma viimase ränderaamistiku teemal kirjutatud artikli ka blogisse. Ma pole kindel, kui oluliseks see teema valimiste eel jääb, ÜROs oli hääletus ära, 5 riiki olid vastu, 12 erapooletut ja 152 poolt. Kui vahepeal levitasid kompakti vastased kindlas kõneviisis infot, et näiteks Belgia ja Taani raamistikku ei toeta, siis ometi... Loe edasi
 • Ülikoolid: glamuursed vaestemajad. Ilmunud Postimees arvamusportaal,13.12.2018
  Barbi Pilvre
  Äsja loodi Eesti Teaduskoda, mis muretseb õigustatult teaduse alarahastuse pärast. Abstraktse 1%teadusrahastuse tõusu nõudmise kõrval peaks teadlased aga selgelt rääkima ülikooliõppejõududepalkadest. Need on häbiväärselt väikesed, jäädes juba maha üldhariduskoolide ja varsti kalasteaiaõpetajate sissetulekust. Uuest aastast saavad riigipalgalised kõrgharidusega kultuuritöötajadminimaalselt 1300 eurot, näiteks puudutab see riigi alluvusega raamatukogude letitöötajaid. Polepõhjendust, miks... Loe edasi
 • Avatud valitsemine ei ole pelgalt deklaratsioon
  Elva sotside blogi
    Sõnapaar “avatud valitsemine” tekitab tihtilugu tunde, et tegemist on millegi umbmäärase ja ebarealistlikuga, deklaratsioon, mida armastatakse enne valimisi rõhutada ja võimule saades see unustatakse. Sotsiaaldemokraadid rääkisid valimiste eel avatud valitsemisest ning ka Elva valla koalitsioonilepingus on kokku lepitud, et … Jätka lugemist →... Loe edasi
 • Eksiva erakonna eelistused!
  Toomas Jürgenstein
  Arutlused paar nädalat tagasi Riigikogu eest toimunud ränderaamistiku vastase meeleavalduse üle ei ole küll veel päriselt vaibunud, kuid ma teen omapoolse kokkuvõtte. Ehkki üritust filmiti mitme kaameraga ja sündmused on fikseeritud,  jätkus sündmuste tõlgendamist ja üldistamist pikaks ajaks.  Aeg-ajalt võib selleteemalisi artikleid lugedes leida viiteid, et seal sisaldub viimaks tõeline... Loe edasi
 • Tartu sotsiaaldemokraadid: Tartu vaksalisse tuleb rajada lift, koduteenused peavad muutuma kättesaadavamaks ja lasteaedade rahastamine paranema
  Tartu Sotsiaaldemokraadid
  Tartu linnavolikogu Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon esitas täna parandusettepanekud Tartu linna 2019. aasta eelarve eelnõule. Heljo Pikhofi sõnul on nii liikumispuudega inimesele, eakale, vankri ja väikelastega vanemale kui ka jalgratturile täna suur katsumus pääsemine Tartu vaksali teise ja kolmandale perroonile. “On hädavajalik, et linn teeks olukorra parandamiseks otsustavad sammud. Tegu on... Loe edasi