Sotside juhatus: metsadele tuleb kehtestada raiepiirang

Ann VaidaKeskkond

Sotsiaaldemokraatliku erakonna juhatus otsustas toetada Riigikogu keskkonnakomisjoni esimehe Rainer Vakra ettepanekut kehtestada metsade jätkusuutlikkuse säilitamiseks iga-aastane raiemahu maksimaalne piir.

Sotsiaaldemokraatide juhi Jevgeni Ossinovski sõnul on oluline, et riik ei takistaks väikemetsaomanike vastutustundlikku metsamajandamist ega ohustaks regionaalseid töökohti. “Samas peab riik tagama, et Eesti metsad oleksid ka aastakümnete pärast alles,” lisas Ossinovski.

Riigikogu Keskkonnakomisjoni esimees Rainer Vakra on varem võimalikuks metsaraie aastaseks piiriks 10 miljonit tihumeetrit. “See oleks tuntavalt vähem, kui viimasel paaril aastal Eesti metsades on raiutud,” selgitas Vakra ning rõhutas: “Esmatähtis on muuta laialt levinud mõtteviisi ja liikuda „metsamajanduse elujõulisuse tagamise“ põhimõttelt üle „metsade elujõulisuse tagamisele”. Riigikogu hakkab raiemahtude küsimust seoses uue metsanduse arengukava loomisega lähiajal arutama.

“Me oleme suutnud leida mõistliku tasakaalupunkti nii võrgulubade mahu ja kalavarude säilitamise, ulukite arvukuse ja küttimise kui põlevkivi kaevandamismahtude osas. Kindlasti tuleb tasakaal leida ka metsanduses ning oluline on sellega alustada nüüd, enne uue metsanduse arengukava rakendumist 2021. aastal,” lisas Vakra.