Sotside Omavalitsuskogu värske esimees Lauri Läänemets: töö peab olema tasuv kõikjal Eestis

Ann VaidaEesti, Järva- ja Viljandimaa, Järvamaa, Maaelu

Täna Paides esimest korda kogunenud Sotsiaaldemokraatliku Erakonna Omavalitsuskogu esimeheks valiti endine Väätsa vallavanem ja praegune Türi vallavolikogu liige Lauri Läänemets ning aseesimeesteks Hiiumaa vallavanem Reili Rand ja Mustvee vallavanem Jüri Morozov.

Lisaks juhatuse valimisele võttis sotsiaaldemokraatidest omavalitsustegelasi ühendav Omavalitsuskogu oma esimesel kogunemisel vastu poliitilise avalduse. Avalduse põhisõnumiks on, et töö peab olema tasuv kõikjal Eestis ehk et pelgalt töökoha asukoha tõttu väljaspool suuremaid tõmbekeskusi ei tohi selle eest saada vähem palka. Vaid nii on võimalik tagada rahvastiku ja majandustegevuse ühtlasem paiknemine kogu riigis, mis on oluline tagatis nii meie julgeolekule kui ka piirkondliku kultuurilise identiteedi säilimisele.

Omavalitsuskogu värske esimees Lauri Läänemets selgitas: “Maapiirkondadesse tasuvate töökohtade loomine ja töökohtade säilimine on meie jaoks üks põhiküsimusi ning selleks tuleb riigil ettevõtjaid töökohtade loomisel toetada. Hea näitena on meil on olemas Ida-Virumaal tööle läinud palgatoetuste programm, mida meie arvates tuleb nüüd laiendada üle Eesti.” Veel lisas Läänemets, et uue lahendusena soovitakse toetada maapiirkondade omavalitsusi 100 euroga aastas iga erasektori poolt loodava töökoha kohta.

Elamispindade kaasajastamiseks ja kodu loomiseks tuleb hajaasustuses oluliselt lihtsustada elamuehitust, vähendades ehituspiiranguid eramajadele ja lihtsustada maapiirkonnas noortel peredel kodulaenu võtmist.