Sotside siht: Eesti peab üle minema taastuvenergiatele

Ann VaidaEnergeetika, Keskkond

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna juhatus kiitis heaks erakonna keskkonnaprogrammi, mis esitab lahendused kliimamuutustega toimetulekuks. Eesmärgi saavutamine nõuab tegelemist kõigi oluliste valdkondadega: energia, säästev transport, jäätmemajandus ning Eesti loodusvarade säästev majandamine.

“Roheline poliitika ei ole lööklause, sotsiaaldemokraatide meelest on tegemist absoluutse hädavajadusega,” selgitas sotsist ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Rene Tammist. “Kliimakatastroofi vältimiseks on täna käimas rohetehnoloogiate revolutsioon, mis oma ulatuselt ja mõjult on sarnane esimese tööstusrevolutsiooniga, ent oma kiiruses võrreldav digitaalse revolutsiooniga. Riiklik poliitika peab siin olema veduri rollis ning ettevõtjate innovatsioon seda toetama,” lisas Tammist.

Eraldi eesmärgiks võetakse transpordisektori täielik üleminek taastuvenergiale, millega pannakse elektriga liikuma nii rongid kui ka parvlaevad. “Kui energeetikasektoris suureneb taastuvenergiate kasutamise osakaal aina nende konkurentsivõimelisemateks muutuva hinna tõttu, siis transpordis peab riik taastuvenergiale üleminekuks suunda näitama. Transpordisektori roll on kliimaeesmärkide saavutamiseks ülioluline.”

Keskkonnahoiu üheks põhiküsimuseks peavad sotsid ka metsade säästlikku majandamist. “Mets on üks olulisemaid ressursse mitte ainult meie, vaid kogu maailma kestlikkuse tagamisel. Meie seisukoht on, et metsamaa viie aasta keskmine raiemaht ei tohiks ületada 10 miljonit tihumeetrit aastas,“ kommenteeris sotside juhatuse liige Rainer Vakra.

Erakonna juhatus kiitis heaks ka valimisprogrammi punktid, millega soovitakse lõpetada ühekordsete plasttoodete kasutamine, sulgeda karusloomakasvatused ning liikuda nn nulljäätme majanduse suunas, et tootmisprotsessis tekkivaid jäätmeid vähendataks maksimaalset ja kõik tootmisjäägid suunataks taaskasutusse.

Vajuta siia, et tutvuda sotsiaaldemokraatide keskkonnaprogrammiga ja teha oma ettepanekuid.