Sotside linnapeakandidaat Tartus on Jarno Laur

Ann VaidaTartu linn

Täna nimetas Sotsiaaldemokraatliku Erakonna Tartu piirkonna üldkogu linnapea kandidaadiks Jarno Lauri. Laur on abilinnapea, kes vastutab Tartu arhitektuuri, ehituse ja linnaplaneerimise valdkonna eest.

„Rahulolu uuringute kohaselt on tartlaste suurimaks nurinaks just tööalase eneseteostuse võimaluste vähesus,“ võttis linnapea kandidaat kokku linna arengu väljakutse. „Soovime teha Tartust uue majanduse lipulaeva, kasvava ja kaasava Tartu, mis veaks Eestit eest.“

Valimisprogrammi aluseid tutvustanud linnavolikogu liige Kadri Leetmaa märkis, et „sotside eesmärgiks on kaasav linn igas mõttes: linnaruum ja ühistransport, mis on kõigile juurdepääsetav ja mugav, töövõimalused ja inimese toetamine, kui ta sattub abivajajate hulka, aga ka Euroopa tasandil silmapaistva kvaliteediga haridus kõigile“.

Võrdne juurdepääs haridusele, avalikule ruumile, töökohtadele pole mitte ainult õigluse küsimus, see on ka majandusliku edu küsimus – ressurssi, mis on kõige väärtuslikum, tuleb maksimaalselt ära kasutada, märkis linnapeakandidaat Laur.

„Oleme uhked, et eelmistel valimistel lubatud ranitsatoetus on õnnestunud teoks teha ja iga algklassi minev Tartu laps saab linnalt 50 eurot toetust,“ lisas SDE Tartu piirkonna esimees Heljo Pikhof ning lisas, et „järgmise sammuna soovime oluliselt kättesaadavamaks muuta huvihariduse – koos valitsuse jagatava sihtotstarbelise toetusega soovime tõsta ka linna panust, et igal lapsel oleks võimalik ühes huviringis osaleda tasuta“.

Tartu volikogu sotsiaaldemokraatide fraktsiooni esimees Tõnu Ints tõi esile, et „linnapea kandidaadi nimetamisel on Jarno Laur kindlasti parim valik, sest tal on pikaajaline kogemus Tartu linna volikogust ning viimasel neljal aastal abilinnapeana laias planeerimise ja ehituse valdkonnas on ta oma tööga hästi toime tulnud ja linna probleemidega detailselt kursis“.

Jarno Laur on Tartu linnavolikogus tegutsenud vaheaegadega 2003. aastast, alates 2013. aastast on ta Tartu abilinnapea. Laur on olnud ka Riigikogu liige, Väätsa vallavanem ning sise- ja rahvastikuministri nõunik.