Sven Mikser: Eesti diplomaatia saab jõudu juurde

Ann VaidaVälispoliitika

Eesti diplomaatia saab jõudu juurde

Välisminister Sven Mikser

Kahe viimase aasta jooksul oleme andnud tugeva panuse Eesti julgeolekusse, edendanud Eesti majandushuve ning pühendunud meie kodanike kaitsele. Selle aja sisse jääb ka edukas Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise läbiviimine. Välisministrina tunnen heameelt, et riigi eelarvestrateegia  läbirääkimistel õnnestus saavutada valitsuskabineti toetus jätkamaks koalitsioonilepinguga kokku lepitud Eesti Vabariigi välisteenistuse tugevdamise kavaga. Valitsuses kokku lepitud riigi eelarvestrateegia 2019-2022 annab diplomaatilisele tegevusele jõudu juurde.

Valitsuse soov on tugevdada Eesti välisministeeriumi võimekust Eesti jaoks oluliste välis- ja julgeolekupoliitiliste prioriteetide realiseerimisel, aidata tagada meie inimeste heaolu ja pürgida majandushuvide realiseerimise suunas. Sellest tulenevalt on valitsus otsustanud eraldada välisteenistuse tugevdamiseks, julgeoleku tagamiseks ja majandushuvide kaitseks aastateks 2019-2022 14 miljonit eurot.

Euroopa Liit on Eesti eduka arengu ja toimimise jaoks kõige olulisem keskkond. Kindlasti on EL ühiselt NATOga üheks meie julgeoleku nurgakiviks. Me oleme läbi viinud eduka EL eesistumise, omandanud eelneva 14 aasta jooksul palju teadmisi ja kogemusi. Nüüd on aeg neid oskuseid senisest aktiivsemalt kasutada. Selleks tugevdab valiministeerium järgneva nelja aasta jooksul oma esindusi Euroopa suuremates pealinnades. Ühe olulisema sammuna taasavame ka oma esinduse Budapestis,  et arenda kahepoolseid suhteid hõimurahva ungarlastega ning tugevdada meie kohalolekut Balkanil. Lääne-Balkani poliitika saab olema järgnevate aastate EL üks kesksemaid teemasid ning tingib vajaduse olla piirkonnas esindatud ja tegutseda seal senisest veelgi aktiivsemalt.

Traditsiooniliste välis- ja julgeolekupoliitiliste tegevuste kõrval on oluline meie kampaania saavutamaks Eesti valimine ÜRO Julgeolekunõukogu mittealaliseks liikmeks. Selle eesmärgi saavutamisel paraneb märkimisväärselt Eesti võime kaitsta meie huve ja väärtusi kõige olulisemas rahvusvahelises organisatsioonis. Riigi eelarvestrateegia näeb ette vahendid ÜRO Julgeolekunõukogu kampaania lõpule viimiseks. Samuti kaetakse mittealalise liikmelisusega seotud tegevuskulud juhul, kui peaksime osutuma valituks.

Eesti majandusarengu kindlustamisel, ekspordi kasvatamisel ning välisinvesteeringute Eestisse meelitamisel peame olema senisest ambitsioonikamad ja riigi eelarvestrateegia kaudu oleme saanud siin olulised lisavõimalused. Neist kõige olulisem on esinduse avamine Araabia Ühendemiraatides. Oleme selle asukoha valinud tulenevalt meie ettevõtete soovidest. Seeläbi saame osaleda rohkem ka piirkonna välis- ja julgeolekupoliitilistes protsessides ning pakkuda oma kodanikele tõhusamat kaitset ja toetust  ning soodustada turismi arengut.

Eesti Vabariigi majandushuvide edendamiseks ja Eesti ettevõtete tegevuse toetamiseks kavatseme avada lähiaastatel  esinduse USA läänerannikul. See võimaldab meil paremini teenindada ka Eesti kodanikke selle kiiresti arenevas piirkonnas. Lisaks soovib välisministeerium senisest rohkem panustada küber- ja digidiplomaatiasse selge eesmärgiga toetada Eesti ettevõtete tegevust ning panustada Eesti digitaalsete arenguabi ja rahvusvahelistesse koostöö projektidesse.

Välisministeeriumi kui tööandja konkurentsivõime parandamiseks ning töötajate paremaks motiveerimiseks suureneb juba tuleval aastal ka välisministeeriumi palgafond ning seda 1,4 miljoni euro võrra. Kuna on selge, et Eesti julgeolekuhuvide kaitsmine ja Eesti majanduse konkurentsivõime tagamine nõuab pidevalt muutuvas globaalses keskkonnas üha rohkem pingutusi, siis jätkame tööd ka selle nimel, et meie välisteenistuse vajadused leiaksid ka tulevastes eelarvearuteludes piisavat tähelepanu ja saaksid adekvaatset lisarahastust.