Sven Mikser selgitab täna väliskomisjonile ÜRO globaalse ränderaamistiku sisu ja põhimõtteid

Ann VaidaVälispoliitika

Sven Mikser

Välisminister Sven Mikser kohtub täna Riigikogu väliskomisjoniga. Kohtumise ühe punktina tutvustab Mikser ÜRO globaalse ränderaamistiku sisu ja põhimõtteid.

„Ränne on globaalne väljakutse ning peame püüdlema selles suunas, et me suudaksime rahvusvahelist rännet võimalikult hästi kontrollida,“ sõnas välisminister Mikser. „Euroopa Liit tervikuna on alates rändekriisi puhkemisest teinud palju, et otsida ühiseid lahedusi, kuid globaalsel tasandil on veel palju tööd ees. ÜRO poolt väljatöötatud globaalses ränderaamistikus kokkuleppimine on selge samm õiges suunas,“ kinnitas ta.

„.Meie kõigi huvides on see, kui rände lähte-, transiit- ja sihtriigid lepivad kokku ühistes põhimõtetes ja arusaamades rahvusvahelise rände haldamisel, et see oleks turvaline, korrapärane ja reeglitel põhinev,“ rõhutas välisminister. „Eestile on oluline, et tänu raamistikule saame paremini motiveerida lähteriike võtma senisest suuremat vastutust rändeväljakutsetega tegelemisel ning tegema koostööd ka tagasipöördumise küsimuses,“ lisas Mikser.

„Ühtlasi soovin anda Riigikogu väliskomisjonile kindluse, et ränderaamistik ei kohusta meid muutma mitte ühtegi Eesti Vabariigi seadust,“ sõnas välisminister Mikser. „Globaalne ränderaamistik ei ole riikide jaoks juriidiliselt siduv dokument ning uusi juriidiliselt siduvaid rahvusvahelisi õigusi ega kohustusi selle raamistikuga ei looda,“ ütles ta.  

Välisministeerium esitas Eesti seisukohtade eelnõu valitsusele ning 22.03. kiideti heaks välisministri esitatud seisukohad ÜRO globaalse ränderaamistiku kohta. Välisminister tutvustas seisukohti Riigikogu väliskomisjonile 13.03.2018.

Välisministril on kavas taaskord arutada seda küsimust valitsusega alanud nädala neljapäeval.

Seotud lood: