Sven Mikser: Sotsiaaldemokraadid kaitsevad demokraatia põhialuseid

digiDemokraatia, Rahvahääletus

Sven Mikser

Ühtaegu üllatav ja pettumust valmistav oli lugeda Õhtulehe reporteri Viljar Voogi arvamust, nagu kujutaks sotsiaaldemokraatide kava nurjata valitsuskoalitsiooni poolt läbi surutav “abielureferendum” endast “demokraatia hävitamist”. Ei kujuta. Vastupidi, tegemist on Eesti demokraatia kaitsmisega äärmuslaspopulistide poolt pantvangi võetud valitsusliidu eest, kirjutab Sotsiaaldemokraatliku Erakonna juhatuse liige Sven Mikser Õhtulehes.

Sotsiaaldemokraadid kaitsevad Eestit katsete eest tallata jalge alla demokraatliku ühiskonna olulisemaid alusväärtusi – võrdset kohtlemist ja vähemuste kaitset diskrimineerimise eest. Alles loetud päevade eest ilmus Õhtulehes mõtlemapanev artikkel, mis kandis pealkirja “LGBT+ kogukond: väsitav on järjest kuulata, et meile ei ole Eestis kohta.” Sallimatust ja viha vähemuste, sealhulgas geikogukonna suhtes ei ole pea ühelgi maal suudetud päriselt välja juurida, ent Euroopas on riigi poolt soositud ja mahitatud vaenukampaaniad olnud seni omased vaid mõnele üksikule postsovetlikule riigile. On kurb, et tänane valitsus on asunud vedama Eestit selle tagurliku klubi suunas. Sotsiaaldemokraadid ei kavatse seda protsessi käed rüpes pealt vaadata. Me kasutame kõiki meie käsutuses olevaid vahendeid, sealhulgas igati legaalseid parlamentaarseid protseduure, et sellele vastu seista.

Milliseks kujuneb kavandatava referendumi eelne kampaania ja kuidas see võib kahjustada Eesti ühiskonna niigi habrast sidusust, sellest annavad selgesti aimu EKRE liidrite ja tolle partei sidusorganisatsioonide üha räigemaks muutuvad homofoobsed avaldused. See kampaania ei lahenda ühtegi Eesti riigi ees seisvat probleemi ega päästa ühtegi traditsioonilist abielu, küll aga kütab üles uusi pingeid ja suurendab polariseerumist. Ja selle poliitilise tsirkuse tulemuseks on tuhandete Eesti inimeste pettumine oma riigis ja süvenev hirm oma turvalisuse pärast ning ebakindlus tuleviku ees. Rääkimata Eesti maine mõranemisest meie liitlaste silmis.

EKRE survel koalitsioonilepingusse surutud referendum ei kujuta endast mingit demokraatia apoteoosi. Küsitlused näitavad, et suurem osa Eesti inimesi ei pea sellise küsitluse läbiviimist põhjendatuks ega vajalikuks. Seega võib öelda, et antud juhul on tegu pigem otsedemokraatia teesklemisega.

Pealegi on referendumi eelnõus välja pakutud küsimus – kas abielu peab jääma mehe ja naise vaheliseks liiduks – silmakirjalik ning pakub üksnes näilist valikuvõimalust. Peaminister on kinnitanud, et valitsuse tõlgenduse kohaselt kohustab jaatav vastus säilitama tänast perekonnaseaduse regulatsiooni, samas annab eitav vastus riigivõimule küll õiguse, kuid mitte kohustuse tagada samast soost partneritele õiguse abielluda. Seega on küsimus selgelt tasakaalust väljas ning minu hinnangul ka põhiseaduse mõttega vastuolus. Igal juhul on referendum, kus siduv on ainult küsimuse esitajale meelepärane vastus, demokraatia paroodia.

Sotsiaaldemokraadid ei kavatse riigikogus blokeerida ühtegi muud eelnõu ega arutelu peale selle libareferendumi. Vastupidi – me toetame igati põhimõtet, et kõiki Eesti riigile tegelikult vajalikke algatusi tuleks menetleda põhjalikult enne, kui minna piike murdma vaenu külvava rahvahääletuse teemal. Kui aga valitsus rahvahääletuse pärisprobleemide arutamisest ettepoole tõstab, ei jää meil tõepoolest muud üle, kui kasutada riigikogu kodu- ja töökorras ette nähtud võimalusi pikendada seda arutelu seni, kui mõistus ja vastutustunne võidule pääsevad.

Kui valitsuskoalitsioon peaks opositsioonist mingi riuka või seaduseväänamise abil jõuga üle sõitma ja referendum siiski aset leiab, jätkavad sotsiaaldemokraadid Eesti demokraatia ja võrdsete õiguste kaitsmist ka väljaspool parlamenti. Ja seal on meil kindlasti veelgi rohkem liitlasi kui parlamendiseinte vahel.

Sven Mikser | Sotsiaaldemokraadid kaitsevad demokraatia põhialuseid