Tallinn keelab ühekordsete nõude kasutuse avalikel üritustel

digiKeskkond

Tallinna Linnavolikogus läbis eile esimese lugemise uus jäätmehoolduseeskiri. Eelnõu kohaselt on edaspidi kõigil Tallinna linnas toimuvatel avalikel üritustel lubatud serveerida toitu ja jooki üksnes korduskasutatavates anumates ning kasutada üksnes korduskasutatavaid söögiriistu.

Lisaks muudatustele avalike sündmuste korraldamisel laiendatakse biojäätmete eraldi kogumise nõuet kõigile kinnistutele.

Linnavolikogu esimees Jevgeni Ossinovski tervitas linnavalitsuse poolt ettevalmistatud muudatusi. „Peame oluliselt vähendama loodusressursside raiskamist ning taaskasutatavatele nõudele üleminek avalikel üritustel on oluline samm sellel teel,“ sõnas ta. „Biojäätmete laiem sorteerimise nõue aitab vähendada ladestusse jõudvat jäätmete mahtu ning toota köögijäätmetest komposti ja perspektiivis ka väärtuslikku biogaasi.“

Ossinovski hinnangul tuleks järgmise etapina kehtestada jäätmevedajale kohustus koguda kortermajade juures nii klaas- kui segapakendit. „Linnavalitsus on lubanud seda lahendust peagi paaris linnaosas piloteerida. Loodan, et see katsetus õnnestub, misjärel saame seda laiendada üle linna.“

Linnavolikogu keskkonna- ja kliimakomisjoni juhi Maris Hellranna sõnul tekitas Tallinna uus jäätmehoolduseeskiri elava arutelu ka keskkonna- ja kliimakomisjonis, sest muutus puudutab kõiki, kes veel ei ole omal algatusel jäätmete liigiti kogumist alustanud. „Eks uute harjumuste tekkimine võtab aega, aga jäätmete sorteerimise vajaliku keskkonnamõju kõrval on see ka positiivne perede rahakottidele,“ julgustas Hellrand kõiki pealinlasi muudatustesse soosivalt suhtuma.

Loodava sätte eesmärk on parandada inimeste jäätmealast keskkonnateadlikkust, vähendada avalikel üritustel tekkivate jäätmete kogust ja prügistamist (sh mereprügi teket) ning edendada ringmajanduslike ärimudelite teket, luues nõudluse korduskasutussüsteemide järele. Lisaks kehtestatakse nõue, mille kohaselt kõik kinnistud on kohustatud alates 1. aprillist 2023 biojäätmeid koguma eraldi mahutisse ning andma üle jäätmevedajale. Eramajad saavad biojäätmete eraldi kogumise asemel biojäätmeid ka kinnistul kompostida. 

Eelnõu läbis eile õhtul linnavolikogus esimese lugemise.