Tallinna revisjonikomisjoni esimees Anto Liivat: korruptsioonivastaste meetmete ettepanekud tuleb pealinnas ellu viia

Kirill KlausTallinn

Tallinna Linnavolikogu revisjonikomisjoni sotsiaaldemokraadist esimees Anto Liivat sõnas pealinna konsolideeritud majandusaasta aruannet kommenteerides, et peab oluliseks viia ellu advokaadibüroo Sorainen ettepanekud Tallinna linna korruptsioonivastaste meetmete täiendamiseks.

Liivati sõnul ei tähenda korras raamatupidamine automaatselt seda, et juhtimiskvaliteet pealinnas oleks ühtlaselt kõrge. „Korruptsioonivastased ettepanekud äriühingute ja sihtasutuste paremaks juhtimiseks, linnameedia erapooletuse tagamiseks, sisekontrollisüsteemi tugevdamiseks ja linnavara heaperemehelikuks kasutamiseks tuleb riskide maandamiseks esimesel võimalusel ellu viia,“ ütles Liivat.

Pealinna vara sihipäraseks, otstarbekaks ja tulemuslikuks kasutamiseks tuleb revisjonikomisjoni ettepanekute kohaselt hinnata esiteks Tallinna linna valitseva mõju all olevate äriühingute, sihtasutuste ja mittetulundusühingute tegevuse vajalikkust kohaliku omavalitsuse eesmärkide saavutamiseks. “Ei ole saladus, et sugugi mitte kõik linnaga seotud organisatsioonid ei ole kohaliku omavalitsuse ülesannete täitmiseks tarvilikud. Samuti pole saladus seegi, et linnasüsteemis on aastatega loodud palju nö poliitilisi ametikohti, mille täitmise eelduseks on eelkõige erakondlik lojaalsus,“ ütles Liivat.

Liivat juhtis volikogu ees peetud ettekandes tähelepanu ka vajadusele jätkata ülelinnaliste tugifunktsioonide tsentraliseerimist kinnisvarahalduse, finantsjuhtimise, infotehnoloogia, personali ja riigihangete valdkondades, õppida paremini kasutama suurandmeid avalike teenuste osutamiseks ja jätkata suurte arendusprojektide elluviimist „Pean oluliseks, et pandeemia mõjudega kohanemisel ei unustaks linnavalitsus liikuda edasi Linnahallist konverentsi- ja kontserdikeskuse kujundamise, Tallinna peatänava rajamise ning uue Tallinna haigla loomisega. Kohustusi on nende projektidega seoses juba võetud, lubadusi antud ja kulusid kantud,“ märkis Liivat.

Tallinna Linnavolikogu kinnitas eilsel istungil heaks pealinna konsolideeritud majandusaasta aruande. Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadus näeb ette ka revisjonikomisjoni ettepanekute esitamise linna konsolideeritud majandusaasta aruande kohta.

Ettepanekud Tallinna linna korruptsioonivastaste meetmete täiendamiseks esitasid 25. märtsil 2019. a. vandeadvokaadid Norman Aas, Carri Ginter, ja Merika Nimmo: https://uuringud.tallinn.ee/uuring/vaata/2019/Tallinna-korruptsioonivastase-strateegia-raport