Tallinna sotsiaaldemokraadid küsivad linnapealt: Kas tuhanded Raadiku elanikud jäävad koduta?

Kirill KlausTallinn

Tallinna volikogu sotsiaaldemokraatide fraktsiooni liikmed Helve Särgava ja Rainer Vakra esitasid eilsel istungil linnapeale arupärimise, et saada selgust Tallinna sotsiaalmajade olukorrast ja tulevikust. Eelkõige valmistab muret Raadiku elamurajooni tulevik pärast arendajaga sõlmitud lepingu lõppemist.

“Linnavolikogu revisjonikomisjon on juba maikuus juhtinud linnajuhtide tähelepanu asjaolule, et Raadiku rendileping kestab vaid 2031. aastani. Üheselt arusaadavat plaani, mis sealsetest sotsiaalmajadest ja nende
elanikest pärast seda saab,” ütles Helve Särgava.

“Linnal on vaja konkreetset plaani. Aeg läheb ruttu ja juba täna peaks linnal olema selge plaan, kas rendilepingut kavatsetakse pikendada, ostetakse majad arendajalt ära või leitakse elanikele uued asenduspinnad. Samuti peaks linn selgelt planeerima vajalikud vahendid selle jaoks. Täna ükski dokument seda probleemi ei käsitle ega mingit plaani ei sea. Seetõttu küsimegi linnapealt, mida tulevik Raadikule toob,” lisas Rainer Vakra.

Era- ja avaliku sektori koostöös valminud Raadiku elamurajoon on üks osa Tallinna sotsiaalelamupinnast. Linna ja arendaja vahel sõlmitud rendileping lõpeb 2031. aastal ning täna ei ole veel selge, mis saab elanikest ja sotsiaalmajadest edasi.