Tallinna sotsiaaldemokraadid lubavad rattastrateegia ellu viia

Kirill KlausTallinn

Sotsiaaldemokraatide Tallinna juhatus kinnitas oma põhilised seisukohad linnaliikluses kohaliku omavalitsuse volikogu valimisteks. Järgmise nelja aasta jooksul plaanitakse Tallinna linnaruum kujundada selliselt, et see oleks kõigile liiklejatele ligipääsetav ja meeldiv. Liiklus peab olema ohutu ja mugav jalakäijatele, ühistranspordi kasutajatele, jalgratturitele, kergliikuriga liiklejatele ning lapsevankriga vanematele ja liikumispuudega inimestele. Viiakse ellu rattastrateegia ja seatakse eesmärgiks peatada autostumine.

Sotsiaaldemokraatide linnapeakandidaadi Raimond Kaljulaidi sõnul loob jalakäijatele ja jalgratturitele ohtlik ja ebamugav linnaruum majanduslikku ebavõrdsust.

“Normaalses linnas ei pea noor pere kulutama aastas tuhandeid ja tuhandeid eurosid autoliisingule ja muudele kuludele ainult selleks, et saaks linnas sõita tööle, poodi. Hästi juhitud linnas on laste koolitee turvaline. Tallinn on aastaid lubanud, kuid pole suutnud ellu viia rattastrateegiat. Jätkuvalt luuakse iga nädal lahendusi, mis on jalakäijatele ebamugavad või ohtlikud. Ja kui on valida, siis eelistatakse alati autoga liiklejate huve kõigile teistele. Meie ülesanne on seda olukorda otsustavalt muuta ja ma usun, et me selle ülesande ka täidame,” ütles Kaljulaid.

Autostumine tuleb peatada ning sellele kaasa aitamiseks tuleb ellu viia rattastrateegia ja luua ohutu ning kvaliteetne rattateede võrgustik. Jalgrattaga liikumine tuleb muuta nii hõlpsaks, et kuni 5 km koolitee oleks igal lapsel jalgrattaga ohutult läbitav.

Uusi parkimiskohti ei ehitata ning olemasolevaid ei laiendata ning uute kinnisvaraarenduste puhul kaotatakse parkimiskoha nõue. Küll aga tuleb tagada iga uue auto parkimiskoha kohta (nii linna- kui ka eramaal) 2 tasuta rattaparkla kohta ning kõikides autoparklates peab olema tänava tasapinnal turvaline koht ka jalgratastele, kõndimisraamidele ning lapsevankritele.

Tallinnas peab olema ohutu ja mugav liigelda nii kaheksa- kui ka kaheksakümne aastasel vaatamata sellele, kas ta liigub jala, kergliiklusvahendi, ühistranspordi või autoga.

Et vähendada raskete liiklusõnnetuste arvu linnas ning edendada läbi turvalisema keskkonna jala käimist ja jalgrattaga sõitmist, alandame enamikel linnatänavatel piirkiiruse 30 km/h.

Valgusfooride süsteemi tuleb reguleerida nii, et väheneksid jalakäijate ooteajad ning need muutuksid mõistlikuks kõigile liiklejatele. Tallinna suurtest ristmikest tuleb parandada Kristiine Keskuse ristmikku nii, et see oleks jalakäijale ületamiseks lihtsam ja inimestel kuluks tee ületamiseks mõistlikum aeg ja üleminek muutuks tõhusaks ümberistumiste jaoks.

Täismahus valimisprogramm avalikustatakse juunikuus.