TANEL KIIK: õpetajate edasine palgatõus eeldab õiglast maksureformi

PiretRiigieelarve

Riigikogu võttis täna vastu 2024. aasta riigieelarve muudatused, millega suunatakse õpetajate palgafondi täiendavalt 9 miljonit eurot nii, et õpetajate arvestuslik keskmine palk kerkib 2184 euroni.

Sotsiaaldemokraat Tanel Kiige sõnul õnnestus aasta alguses mitme ministeeriumi pingutuste tulemusena õpetajatele palgaraha juurde leida, mis aitas lõpetada ka õpetajate streigi.

“Õpetajate palgatõus on kahtlemata õige ja vajalik, aga peame endale aru andma, et tänane otsus oli ainult piisk meres. Võtmeküsimus on, mis saab lähiaastatel edasi, sest lahendamist ootavad haridusmaastiku suured murekohad. Sotsiaaldemokraadid peavad väga oluliseks, et haridustöötajate, riigi ja kohalike omavalitsuste vahel laiapõhjaliste läbirääkimiste käigus jõutakse kokkuleppele ja sõlmitakse kollektiivleping, mis näeb ette järjepideva palgatõusu ja läbimõeldud karjäärimudeli. Samuti vajavad lahendust tõsised probleemid õpetajate ülekoormuse ja järelkasvu tagamisega,“ märkis Kiik.

Õpetajate õigustatud palgatõusu ootusi on reaalselt võimalik täita ainult siis, kui suudame parandada riigieelarve seisu ka tulusid suurendades, lisas Kiik. „Põhjamaist heaoluühiskonda ei ole võimalik ehitada Venemaa või Ladina-Ameerika maksusüsteemiga. Sotsiaaldemokraatlik Erakond toetab riigikaitsemaksu ja pikemas plaanis astmelise tulumaksu kehtestamist, mis suurendab jõukamate maksukoormust. Vajame õiglast maksureformi, et Eesti haridus oleks jätkuvalt tõhus ja tulemuslik ning inimestele saaks pakkuda solidaarset tervishoidu ja turvalist elukeskkonda,” rõhutas Kiik.