Tanel Talve: Eesti inimesed ja ettevõtted saavad töökindla, kiire ja taskukohase netiühenduse

Ann VaidaMaaelu

Riigikogu kõigi fraktsioonide saadikuid koondav lairibavõrgu toetusrühm kohtus täna ettevõtluse- ja infotehnoloogiaministri Urve Paloga, kes selgitas, mida teeb Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium, et kiire netiühendus ulatuks peagi ka maapiirkondades kõigi soovijateni.

Praeguse koalitsiooni valitsuslepinguski on lubadus ehitada välja lairiba jaotusvõrk – ehk lahendada kiire interneti nn viimase miili küsimus – riigi, kohalike omavalitsuste ja erasektori koostöös.

„Aastatel 2018 ja 2019 panustame 10+10 miljonit eurot eelarveraha nn viimase miili väljaehitamisse ja mul on väga hea meel, et Riigikogu sedavõrd laiapindne toetusrühm on siin meile abiks ja nõuks,“ ütles minister Urve Palo.

Ta pidas äärmiselt oluliseks kohalike omavalitsuste kaasatust ning tõi eeskujuks Pärnumaa digitee projekti: „Soovitan sellest kõigil teistelgi mõõtu võtta. Pärnumaa on suurepärane näide, kuidas omavalitsuste ülene avar pilk võib suurema piirkonna paljude inimeste elu muuta kaasaegsemaks ja konkurentsivõimelisemaks.“

Ka üks nn viimase miili lahenduse eestkõneleja, Riigikogu liige Tanel Talve (SDE) ütles, et üleriikliku tegevuskava koostamiseks on hea eelduse andnud juba töösolevad kaardistused Pärnu maakonnas digitee projekti näol ja samasugused ettevõtmised Harjumaal.

„Riigikogu lairibavõrgu toetusrühma ja minister Palo ühine eesmärk on ambitsioonikas, aga tehtav – Eesti inimesed ja ettevõtted, kus nad ka ei asuks, saavad töökindla, kiire ja taskukohase netiühenduse,“ kinnitas Tanel Talve. „Poliitikutel ja ametnikel on selleks tahe olemas, eelarvest saab kahe aastaga 20 miljonit eurot, oma osa panustavad ka kohalikud omavalitsused ja erasektor. Tasuks aga kaaluda lisaraha kaasamist nn Junckeri fondist, kuna Euroopa Liit on võtnud jõulise suuna kiire netühenduse võimaldamiseks kõikjal ühenduse territooriumil.“

Lisainfo: Tanel Talve, tel 51 23 392