Tanel Talve: meie ühine asi on, et elu käiks kõikjal Eestis

Ann VaidaMaaelu

Riigikogus täna sotsiaaldemokraatide nimel esinenud Tanel Talve kinnitusel peavad riik, omavalitsused, kohalikud kogukonnad ja heas mõttes külahullud jätkama jõupingutusi selle nimel, et inimesed jääksid maale elama ja et maaelu plussid kaaluksid uute tulijate jaoks üles linnaelu eelised.

„Sotsiaaldemokraatide jaoks on alati olnud oluline tagada kõigile võrdsed võimalused. Paraku tähendab maal elamine pahatihti oluliselt halvemat ligipääsu võimalustele ja teenustele. Riigi ülesanne ongi tulla appi seal, kus tavapärane turumajandus ei toimi. Seega tuleb veelgi rohkem panustada sellesse, et inimesed ei koliks oma kodupaigast ära korralikku internetiühenduse, normaalsete teede ega toimiva ühistranspordi puudumise pärast,“ ütles Talve.

Talve sõnul kirjutavad ilmselt kõik erakonnad oma valimisprogrammi, kui tähtis on elu maal. „Aga maainimeste  jaoks loevad teod, mitte sõnad. Riigikogu 13. koosseis on olnud päris tubli. Oleme üheskoos teinud tõsiseid jõupingutusi töökindla ja taskukohase internetiühenduse viimiseks hajaasustusega piirkondadesse ja täna saab öelda, et viie aasta jooksul viiakse valguskaabel riigi toel enam kui 200000 aadressini,“ sõnas Talve. Sotsiaaldemokraadid veavad tema sõnul uuendusliku ja nutika ühistranspordi testi Saaremaal, kus esimesed kogukonna autojuhid peaksid tööd alustama veel sel aastal. Lisaks on käsil erinevad meetmed, et aidata kaasa uute töökohtade tekkele.

Regionaalsete erinevuste vähendamisel on Talve väitel oma roll kanda ka kohalikel kogukondadel. „Meie kogukonnad on üha tugevamad. Selle eest peab tänama  tublisid ja missioonitundega nn külahulle, kelle jaoks kodu pole ainult oma maja või korter, vaid kelle jaoks on tähtis, et elu edeneks kogu piirkonnas,“ rääkis Talve.

„Meie ühine asi on, et elu käiks kõikjal Eestis. Maaelul on väga palju konkurentsieeliseid, olgem siis nutikad ja kasutame need ära,“ rõhutas Talve ka uute tehnoloogiliste lahenduste ja innovatsiooni tähtsust.