Tanel Talve: on tähtis, et maaelu käsitletaks laiemalt kui ainult põllumajandus

digiMaaelu

Voose rahvas otsustas kunagi aastakümneid tagasi, et siinsetel väheviljakatel maadel ei ole mõtet vägisi suurmajandust arendada. Samas on Kõrvemaa servas asuv Voose looduslikult äärmiselt kaunis, mistõttu oli loogiline valida oma arengumootoriks turism, kirjutab Tanel Talve Maalehes. 

Toona toetati meie võetud suunda ka riiklikult – põllumajandusministeerium nimetati lausa maaeluministeeriumiks. Kas aga sõnade taga on ka tegusid? Hiljuti võis meediast lugeda, et valitsus plaanib lisaeelarvest suunata 200 miljonit eurot maale. See tekitas rõõmsat ärevust: maapiirkonnas turismiga tegelevad ettevõtlikud inimesed saavad ka abi, et kriisiolukorras kuidagigi ellu jääks. Peagi selgus, et selle rahaga toetatakse põllumajandus- ja toiduainesektori ettevõtjaid. Loomulikult on väga tähtis toetada meie põllumehi ja seda on ka tehtud, aga maaelu tegevusvaldkondade kaupa on toetuste suurused paigast ära.

Põllumajandus moodustab Eesti SKTst ca 4%. Turismiteenused otseselt 8%, koos kaudsete tuludega (kaasuvad teenused) kuni 16%. Toetussumma põllumajandussektorile on aga 200 ja turismile 25 miljonit eurot. Asi pole minu meelest ainult rahas, vaid ka suhtumises. Põllumajandussektori heaks panustab terve maaeluministeerium oma paarisaja töötajaga. Turismiga tegeleb riigi tasandil kõigest 32 inimest. Riiklikult võeti põllumajanduses juba ammu suund Eesti mõistes suurettevõtjate elujõulisuse tagamisele. Maaturismiga tegeleb aga suur hulk mikroettevõtjaid. Maal on turism olnud rohkem kogukondlik tegevus, panustamine sellesse, et meie külad välja ei sureks. Põllumajandus annab robotiseerimise arenedes tööd üha vähematele inimestele, seetõttu peab maapiirkonnas toetama ka teisi ettevõtlusvorme. On väga tähtis, et maapiirkonda käsitletaks laiemalt kui ainult põllumajandus.

Kas maaeluminister teab näiteks, kui kaugel on interneti valguskaabli viimine hajaasustusse? Või kelle käest küsida maaturismi arengute kohta? Kes omab ühistranspordi moderniseerimise küsimustes kokkuvõtlikku ülevaadet ja otsustusõigust? Tundub, et keegi ei vastuta ega oma ka terviklikku pilti.

Tanel Talve: on tähtis, et maaelu käsitletaks laiemalt kui ainult põllumajandus