Tanel Talve: vabakondlik õhin põrkub sageli bürokraatia ja kantseliitlike reeglite vastu

Ann VaidaBürokraatia vähendamine, Vabakond

„Oma koduküla seltsi ühe eestvedajana meenutan, et kodanikuühiskond ei ole hoomamatu hall mass, see koosneb ikkagi üksikutest inimestest ja just neid üksikuid inimesi peaksime rohkem tähele panema,“ ütles sotsiaaldemokraat Tanel Talve täna Riigikogus olulise tähtsusega riikliku küsimuse „Eesti kodanikuühiskonna arengukontseptsiooni rakendamine“ arutelul.

Talve tänas Anneli Kana külaliikumisest Kodukant Harjumaa, kellega päev varem vesteldes jõuti taas tõdemuseni, et olgu selleks siis külaseltsid või sotsiaalhoolekande valdkonnas tegutsevad MTÜd – kui juba kokku tullakse, siis enamasti mingi konkreetse tegevuse pärast, lahendamistvajava probleemi tõttu, millegi rajamise, korrastamise, loomise tõttu.

„Meil ei tasu kurta passiivsete kodanike üle – omaalgatust ja tehatahtmist jagub Eesti ühiskonnas õnneks päris palju. Küll aga võib ka selsamal esmatasandil jääda nii mõnigi asi tegemata või pooleli, sest algne õhinapõhisus põrkub liigse bürokraatia, kantseliitlike reeglite ja juhiste või hoopis teise osapoole vastuseisule,“ rääkis Talve.

Kodanikuühiskond põhineb vabatahtlikkusel, aga kui inimese vabatahtlikuks panuseks jääb suur koormus pidada asjaajamist, vormistada dokumente või koostada väikesemahulisi rahataotlusi, siis mis on tulemus, küsis Talve ja vastas: „Loobumine, käegalöömine, kohusetundlikumatel läbipõlemine. See viimane on vabakonnas aina kasvav probleem. Küsige külaliigutajatelt, priitahtlikelt pritsumeestelt või vabatahtlikelt merepäästjatelt, mis põhjustab neile stressi või miks ohustab neid läbipõlemine? See ei ole mitte väljakutsele minek või talgutööd külamajas, see on liigne bürokraatia, ülereguleeritus ja killustatus – rahataotlemise kohti ja võimalusi on palju, aga tegevuste elluviimisest rohkem aega tuleb kulutada erinevate  rahataotluste koostamisele, tõestamisele, ootamisele, aruandlusele ja veelkord tõestamisele.“

Tanel Talve sõnul tegutsevad meie kodanikuühiskonnas multitalendid – nad peavad olema ühtviisi edukad infohankijad, administreerijad, sõnasepad, bürokraadid, hangete läbiviijad, ehitusjärelvalve teostajad, oma valdkonna eksperdid, projektijuhid, konverentsidel esinejad, peokorraldajad..

„Küsimus on tegelikult inimeste suutlikkuses jätkata – olla vabatahtlik multitalent,“ rõhutas Talve.